Castiliaans trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Castiliaans trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Castiliaans trong Tiếng Hà Lan.

Từ Castiliaans trong Tiếng Hà Lan có nghĩa là tiếng Tây Ban Nha. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ Castiliaans

tiếng Tây Ban Nha

proper

Xem thêm ví dụ

In de late middeleeuwen begon het Castiliaans of Spaans op het Iberisch Schiereiland vorm te krijgen.
Cuối thời Trung Cổ, tiếng Castile, hoặc tiếng Tây Ban Nha, bắt đầu thành hình trên bán đảo Iberia.
In 1492 publiceerde hij de eerste Gramática castellana (Spraakkunst van de Castiliaanse taal).
Năm 1492 ông xuất bản quyển Gramática castellana (Ngữ pháp tiếng Castile) đầu tiên.
Dit was een boude uitspraak, aangezien het slechts achttien jaar geleden was dat de Index van de Spaanse inquisitie de bijbel met name „in het Castiliaanse Romaans [Spaans] of in enige andere volkstaal” verboden had verklaard.
Đây là một lời tuyên bố mạnh bạo, vì nó được xuất bản chỉ 18 năm sau khi Bản liệt kê sách cấm của Tòa án dị giáo Tây Ban Nha đã rõ ràng cấm Kinh-thánh “trong tiếng rôman của vùng Castile [tiếng Tây Ban Nha] hay trong bất cứ tiếng bản địa nào khác”.
Hiertoe behoren het Castiliaans, Catalaans, Galicisch en Portugees.
Trong đó có tiếng Castile, Catalan, Galicia và Bồ Đào Nha.
Castiliaans-Spaanse manFestivalVoiceName
Giọng nam tiếng Tây Ban Nha ở CastiliFestivalVoiceName
In 1912 publiceerde hij de Gramática de la lengua catalana, eigenaardig genoeg in het Castiliaans.
Năm 1912, ông đã xuất bản quyển "Gramática de la lengua catalana" (Ngữ pháp tiếng Catalan) bằng tiếng Tây Ban Nha.

Cùng học Tiếng Hà Lan

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ Castiliaans trong Tiếng Hà Lan, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Hà Lan.

Bạn có biết về Tiếng Hà Lan

Tiếng Hà Lan (Nederlands) là một ngôn ngữ thuộc nhánh phía Tây của Nhóm ngôn ngữ German, được nói hàng ngày như tiếng mẹ đẻ bởi khoảng 23 triệu người tại Liên minh châu Âu — chủ yếu sống ở Hà Lan và Bỉ — và là ngôn ngữ thứ hai của 5 triệu người. Tiếng Hà Lan là một trong những ngôn ngữ gần gũi với tiếng Đức và tiếng Anh và được coi là hòa trộn giữa hai ngôn ngữ này.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved