Co znamená eyes v Angličtina?

Jaký je význam slova eyes v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat eyes v Angličtina.

Slovo eyes v Angličtina znamená oko, zrak, střed, oko, očko, ucho, klíček, oko, střed květu, očko, oči, pozorovat, sledovat, monokl, špatná pověst, ani nemrknout, střed dění, střed terče, cíl, upoutat pozornost, líbivý, šetrný k očím, pastva pro oči, barva očí, oční kontakt, oční lékař, oční lékařka, oční stíny, ve shodě, shodně, stejně, nápadný, nečekané odhalení, sklenička na probuzení, oči otevírající, oční kapky, očitý svědek, očitá svědkyně, slepecký pes, chtít, být na pozoru před, zamýšlet, zamýšlet, dohlížet na, mít se na pozoru před, oční linka, Londýnské oko, podívat se zpříma do očí, podívat se do očí, soukromé očko, veřejný dohled, steak z vysokého roštěnce, shodnout se, není to tak jednoduché, jak to vypadá, přimhouřit oči nad, pouhým okem, dohled nad, kvůli. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova eyes

oko

noun (organ of sight)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
She had beautiful green eyes.
Měla krásné zelené oči.

zrak

noun (figurative (sight) (smysl)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He has an exceptional eye, and can read the smallest print.

střed

noun (figurative (centre)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She always likes to be right in the eye of things.

oko

noun (figurative (storm, hurricane: centre) (přeneseně: hurikánu)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The eye of the hurricane was clearly defined.

očko

noun (circle, loop) (k zaháknutí něčeho)

You need to hook these on the metal eyes hanging from the ceiling.

ucho

noun (hole in a needle) (přeneseně: jehly)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I used to put threads through the eyes of needles for my mother.

klíček

noun (on a potato) (na bramborách)

You need to peel the potatoes and remove all the eyes as well.

oko

noun (of a bolt) (šroubu)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The eye of this bolt is blocked up with grease.

střed květu

noun (on a flower) (na květině)

The eye of the daisy is yellow.

očko

noun (detective) (hovorový výraz: soukromý detektiv)

The private eye usually worked on divorce cases.

oči

plural noun (figurative (guide for the blind) (přeneseně: pomocník pro nevidomého)

(podstatné jméno středního rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního v množném čísle (např. kuřata, letadla).)
The dog worked as the blind man's eyes.

pozorovat, sledovat

transitive verb (look at)

He eyed her across the room, making her nervous.
Pozoroval ji přes celý pokoj a tím ji znervózňoval.

monokl

noun (bruising around the eye)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He had a black eye after the fight.

špatná pověst

noun (figurative (bad reputation)

The company suffered a black eye when the police charged its chairman with fraud.

ani nemrknout

verbal expression (figurative, informal (not be shocked or disapprove) (přeneseně: nebýt z něčeho v šoku)

střed dění

verbal expression (figurative, informal (not react to)

Joshua is so rich, he doesn't blink at paying $800 for a wristwatch.

střed terče

noun (darts, archery: centre of target)

John threw a dart, which hit the bull's eye.

cíl

noun (figurative (target, goal)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

upoutat pozornost

verbal expression (be noticeable)

The bold designs and bright colours of these dresses really catch the eye.

líbivý

adjective (informal, figurative (good looking)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I don't know who she is but she's very easy on the eyes.

šetrný k očím

adjective (not tiring to look at)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Staring at the television for a long period of time is not easy on the eyes.

pastva pro oči

noun (slang ([sb], [sth] attractive) (přeneseně)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
There was some very nice eye candy at the party last night.

barva očí

noun (color of the irises)

oční kontakt

noun (looking into [sb]'s eyes)

Eye contact is important when communicating with others.

oční lékař, oční lékařka

noun (ophthalmologist)

oční stíny

noun (make-up for the eyelids)

She was wearing far too much eye shadow. My wife always takes forever to put on her eye shadow!

ve shodě

adverb (figurative (in agreement)

My parents aren't always eye to eye on politics.

shodně, stejně

adverb (on the same level)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)

nápadný

adjective (attractive, grabbing the attention)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
That shirt's a very eye-catching colour. His sports car is very eye-catching.

nečekané odhalení

noun (figurative, informal ([sth] surprising or revelatory)

The talk was a real eye-opener. I learnt lots of new things.

sklenička na probuzení

noun (US (alcoholic drink in morning)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Pete had an eye-opener to steady his nerves.
Pete si dal po ránu skleničku po probuzení, aby se uklidnil.

oči otevírající

adjective (revelatory, revealing)

Seeing where caviar comes from is an eye-opening experience.

oční kapky

plural noun (medication dropped into the eye)

If your eyes get too dry, use some eyedrops.

očitý svědek, očitá svědkyně

noun (person who has seen a crime)

Two eyewitnesses were called to testify during the trial.

slepecký pes

noun (blind person's assistance dog)

Labradors have traditionally been used as guide dogs.

chtít

verbal expression (want)

I've got my eye on a little yellow handbag I saw in a shop window.

být na pozoru před

verbal expression (watch)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I've got my eye on you, young man. So behave!

zamýšlet

verbal expression (aim, intend)

The company has an eye on future expansion into overseas markets.

zamýšlet

verbal expression (aim, intend)

I keep working this job, but I have my eye on going back to college.

dohlížet na

verbal expression (informal (watch carefully)

When cooking soufflés, you need to keep an eye on them so they don't fall.

mít se na pozoru před

transitive verb (informal (remain vigilant for)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
It's important to keep an eye out for dangerous snakes in the bush. Keep an eye out for a parking spot.

oční linka

noun (eye liner)

Rachel put some fresh eye liner on.

Londýnské oko

noun (London's big wheel) (atrakce)

(vlastní jméno: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu.)

podívat se zpříma do očí

verbal expression (look directly at) (někomu)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

podívat se do očí

verbal expression (not feel ashamed) (přeneseně: necítit se zahanbeně)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Can you look me in the eye and tell me you didn't cheat on the test?

soukromé očko

noun (informal (privately-hired detective)

Thompson hired a private eye to find out if his wife was having an affair.

veřejný dohled

noun (figurative (attention of the general public)

The children of politicians grow up in the public eye.

steak z vysokého roštěnce

noun (cut of beef: steak)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

shodnout se

verbal expression (figurative (agree)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We don't always see eye to eye.

není to tak jednoduché, jak to vypadá

expression (This is not what it seems)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It seems like he's vanished into thin air, but that's impossible. There's more to this situation than meets the eye.

přimhouřit oči nad

verbal expression (figurative (pretend not to see [sth]) (přen.: předstírat, že něco nevidíme)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I knew exactly what she was up to but decided to turn a blind eye.

pouhým okem

noun (normal powers of vision)

After they reach age 40, people may no longer see small details with the unaided eye. You cannot see the animal life in this water sample with an unaided eye.

dohled nad

noun (attention, vigilance)

Sue kept a watchful eye as the children played on the seashore.

kvůli

expression (in the hope of)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
She dressed in her best clothes with an eye to making him notice her.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu eyes v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova eyes

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.