falar gírias trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ falar gírias trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ falar gírias trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Từ falar gírias trong Tiếng Bồ Đào Nha có các nghĩa là Tiếng lóng, tiếng lóng, từ lóng, rủa, nói lóng. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ falar gírias

Tiếng lóng

(slang)

tiếng lóng

(slang)

từ lóng

(slang)

rủa

(slang)

nói lóng

(slang)

Xem thêm ví dụ

Romney (1897–1988), Primeiro Conselheiro na Primeira Presidência, explicou que não basta ensinar de um modo que as pessoas compreendam, mas também precisamos ensinar de uma maneira que ninguém entenda de modo errado.3 Em vez de falar usando códigos ou até gírias, teremos mais sucesso se usarmos os termos corretos e adequados.
Romney (1897–1988), Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, giải thích rằng việc giảng dạy theo cách để những người khác hiểu thì không đủ, mà chúng ta còn cần phải dạy theo cách để không một ai hiểu lầm cả.3 Thay vì dùng ẩn ngữ hoặc ngay cả tiếng lóng, thì chúng ta sẽ được thành công hơn nếu sử dụng những từ ngữ đúng và thích hợp.

Cùng học Tiếng Bồ Đào Nha

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ falar gírias trong Tiếng Bồ Đào Nha, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Bạn có biết về Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Bồ Đào Nha (português) là một ngôn ngữ Roman có nguồn gốc từ bán đảo Iberia của châu Âu. Nó là ngôn ngữ chính thức duy nhất của Bồ Đào Nha, Brasil, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde. Tiếng Bồ Đào Nha có khoảng 215 đến 220 triệu người bản ngữ và 50 triệu người nói như ngôn ngữ thứ hai, tổng số khoảng 270 triệu người. Tiếng Bồ Đào Nha thường được liệt kê là ngôn ngữ được nói nhiều thứ sáu trên thế giới, thứ ba ở châu Âu. Năm 1997, một nghiên cứu học thuật toàn diện đã xếp hạng tiếng Bồ Đào Nha là một trong 10 ngôn ngữ có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Theo thống kê của UNESCO, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha là các ngôn ngữ của châu Âu phát triển nhanh nhất sau tiếng Anh.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved