från början trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ från början trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ från början trong Tiếng Thụy Điển.

Từ från början trong Tiếng Thụy Điển có các nghĩa là ban đầu, lúc đầu, về nguồn gốc, độc đáo, khởi đầu. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ från början

ban đầu

(originally)

lúc đầu

(originally)

về nguồn gốc

(originally)

độc đáo

(originally)

khởi đầu

(originally)

Xem thêm ví dụ

Hon har varit med från början.
Bà ấy ở bên chúng tôi ngay từ buổi đầu.
Från början uppenbarade Gud inte hur han skulle avhjälpa den skada som Satan hade åstadkommit.
Ban đầu, Đức Chúa Trời không tiết lộ cách Ngài sẽ khắc phục những tổn hại do Sa-tan gây ra.
Från början till slut.
Từ khởi đầu tới kết thúc.
Lyssna, ni är på minus från början.
Hai người có một vài bất lợi
Du måste börja från början.
Cô phải bắt đầu lại từ đầu.
Varför prövade de inte den från början?
Vậy sao từ đầu họ không thử?
Du tycker att det är tråkigt, men vi börjar från början.
Tôi biết anh nghĩ sách viết chán, nhưng bắt đầu ngay từ đầu đi.
10 Från början berättar jag slutet,
10 Từ ban đầu, ta báo trước kết cuộc;
Analysera sedan förslagen från början till slut.
Sau đó, phân tích từ đầu đến cuối các lời trình bày mẫu.
Låt mig börja från början.
Tôi xin phép kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Men vi har haft reguljära gäster ända från början.
Nhưng đã có một lực lượng khách quen nòng cốt ngay từ đầu.
Ta det från början.
Hãy kể lại mọi chuyện từ đầu.
Från början stod mänskligheten under gudomligt styre.
Giải quyết vấn đề về sự cai trị của loài người đã là một điều cần thiết.
Och de alärdes att hata Guds barn, alldeles som lamaniterna ända från början lärdes att hata Nephis barn.
Họ được adạy dỗ phải thù ghét con cái của Thượng Đế, chẳng khác chi dân La Man đã được dạy dỗ phải thù ghét con cháu Nê Phi từ lúc đầu.
Djävulen var från början ”i sanningen”.
Ban đầu Ma-quỉ ở “trong lẽ thật”.
Orden i kapitel 41 i Jesajas bok var från början riktade till Jehovas forntida folk.
Thông điệp trong chương 41 của sách Ê-sai ban đầu được viết cho dân Đức Chúa Trời thời xưa.
Välj ut en som du tycker verkar intressant och läs den från början till slut.
Hãy chọn một lời tường thuật bạn thích rồi đọc từ đầu đến cuối.
Syftena att öka tron, stärka Sions hem och finna och hjälpa de nödställda fanns med från början.
Các mục đích của việc gia tăng đức tin, củng cố gia đình của Si Ôn và tìm kiếm cùng giúp đỡ những người hoạn nạn đã được thiết lập từ lúc ban đầu.
Läs sedan hela frasen från början till slut.
Rồi đọc nhóm từ này liền nhau.
Hans bästa försvar är att motstå dem redan från början.”
Cách phòng ngự hữu hiệu nhất là cưỡng lại chúng ngay từ đầu”.
Han ger oss inte hela bilden från början.
Ngài không cho chúng ta thấy toàn bộ bức tranh ngay từ đầu.
Joh 6:64: På vilket sätt visste Jesus ”redan från början” att Judas skulle förråda honom?
Gi 6:64—Chúng ta hiểu thế nào về việc Chúa Giê-su “ngay từ đầu” đã biết Giu-đa sẽ phản bội ngài?
Hade du brytt dig från början, hade inget av det här behövt hända.
Nếu ông quan tâm ngay từ đầu, những chuyện này đã không xảy ra.
Han födde upp honom ända från början.
Anh ta đã nuôi nó khi nó còn nhỏ.

Cùng học Tiếng Thụy Điển

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ från början trong Tiếng Thụy Điển, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Thụy Điển.

Bạn có biết về Tiếng Thụy Điển

Tiếng Thụy Điển (Svenska) là một ngôn ngữ German Bắc, được dùng như tiếng mẹ đẻ bởi 10,5 triệu người sinh sống chủ yếu ở Thụy Điển và vài khu vực thuộc Phần Lan. Người nói tiếng Thụy Điển có thể hiểu người nói tiếng Na Uy và tiếng Đan Mạch. Tiếng Thụy Điển có liên hệ mật thiết với tiếng Đan Mạch và tiếng Na Uy, thường ai hiểu một trong hai tiếng đó đều có thể hiểu tiếng Thụy Điển.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved