icke läskunnig trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ icke läskunnig trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ icke läskunnig trong Tiếng Thụy Điển.

Từ icke läskunnig trong Tiếng Thụy Điển có các nghĩa là mù chữ, người mù chữ, dốt nát, người không biết chữ, dốt. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ icke läskunnig

mù chữ

(illiterate)

người mù chữ

(illiterate)

dốt nát

(illiterate)

người không biết chữ

dốt

Xem thêm ví dụ

Craig Zwick förstå behoven hos en icke-läskunnig missionär.
Craig Zwick hiểu nhu cầu của một người truyền giáo mù chữ.
För vissa ser och talar med andliga ögon, som profeten Elisa, och vissa ser och kommunicerar med sin bokstavliga syn, som i min upplevelse med min icke läskunnige missionär.
Một số người nhìn và nói chuyện với đôi mắt thuộc linh, như tiên tri Ê Li Sê, và một số người khác nhìn và giao tiếp với cái nhìn bằng mắt người trần như tôi đã kinh nghiệm với người truyền giáo mù chữ của mình.
För vissa ser och talar med andliga ögon, som profeten Elisa, och vissa ser och kommunicerar med sin bokstavliga syn, som i min upplevelse med min icke-läskunnige missionär.
Một số người nhìn và nói chuyện với đôi mắt thuộc linh, như tiên tri Ê Li Sê, và một số người khác nhìn và giao tiếp với cái nhìn bằng mắt người trần như tôi đã kinh nghiệm với người truyền giáo mù chữ của mình.

Cùng học Tiếng Thụy Điển

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ icke läskunnig trong Tiếng Thụy Điển, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Thụy Điển.

Bạn có biết về Tiếng Thụy Điển

Tiếng Thụy Điển (Svenska) là một ngôn ngữ German Bắc, được dùng như tiếng mẹ đẻ bởi 10,5 triệu người sinh sống chủ yếu ở Thụy Điển và vài khu vực thuộc Phần Lan. Người nói tiếng Thụy Điển có thể hiểu người nói tiếng Na Uy và tiếng Đan Mạch. Tiếng Thụy Điển có liên hệ mật thiết với tiếng Đan Mạch và tiếng Na Uy, thường ai hiểu một trong hai tiếng đó đều có thể hiểu tiếng Thụy Điển.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved