rinna ut i sanden trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ rinna ut i sanden trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ rinna ut i sanden trong Tiếng Thụy Điển.

Từ rinna ut i sanden trong Tiếng Thụy Điển có nghĩa là tiêu biến. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ rinna ut i sanden

tiêu biến

(fizzle out)

Xem thêm ví dụ

”Mål kan lätt rinna ut i sanden, så man måste vara fokuserad och jobba på att nå dem.” – Erika.
“Vì có thể dễ quên các mục tiêu của mình nên bạn cần chú tâm vào mục tiêu và kiên định thực hiện.” —Erika.
Sånt brukar rinna ut i sanden.
Những vụ kiểu này rồi cũng xịt thôi.
(Matteus 5:23, 24) Eller också kanske det bästa är att bara låta det rinna ut i sanden, att komma över vreden och gå vidare.
(Ma-thi-ơ 5:23, 24) Hay có lẽ tốt nhất là bỏ qua mọi việc—thôi giận và tiếp tục vui vẻ sống.
Vi måste rädda Sunny och fly innan sanden rinner ut i timglaset.
Ta phải cứu Sunny và trốn khỏi đây trước khi cát trong đồng hồ cát chảy hết.
Jack, sanden i våra timglas rinner ut.
Jack, cát của chúng ta là tất cả nhưng giảm nhanh chóng.

Cùng học Tiếng Thụy Điển

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ rinna ut i sanden trong Tiếng Thụy Điển, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Thụy Điển.

Bạn có biết về Tiếng Thụy Điển

Tiếng Thụy Điển (Svenska) là một ngôn ngữ German Bắc, được dùng như tiếng mẹ đẻ bởi 10,5 triệu người sinh sống chủ yếu ở Thụy Điển và vài khu vực thuộc Phần Lan. Người nói tiếng Thụy Điển có thể hiểu người nói tiếng Na Uy và tiếng Đan Mạch. Tiếng Thụy Điển có liên hệ mật thiết với tiếng Đan Mạch và tiếng Na Uy, thường ai hiểu một trong hai tiếng đó đều có thể hiểu tiếng Thụy Điển.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved