voorzijn trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ voorzijn trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ voorzijn trong Tiếng Hà Lan.

Từ voorzijn trong Tiếng Hà Lan có các nghĩa là có trước, đi trước, đến trước, đề xuất, đưa ra. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ voorzijn

có trước

(precede)

đi trước

(precede)

đến trước

(precede)

đề xuất

đưa ra

Xem thêm ví dụ

Een trotse, rebelsejongen die werd verkocht aan de zoutmijnen van Libië voorzijn 13de verjaardag.
Một đứa con nổi dậy đáng tự hào... mà đã bị bán trong cảnh sống dở chết dở cho những hầm mỏ ở Libya... trước ngày sinh nhật lần thứ 13.
Eindelijk voelde hij beloond voorzijn vele jaren van hard werken.
Ít nhất, ông cảm thấy được tưởng thưởng sau bao nhiêu năm làm việc khó nhọc.

Cùng học Tiếng Hà Lan

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ voorzijn trong Tiếng Hà Lan, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Hà Lan.

Bạn có biết về Tiếng Hà Lan

Tiếng Hà Lan (Nederlands) là một ngôn ngữ thuộc nhánh phía Tây của Nhóm ngôn ngữ German, được nói hàng ngày như tiếng mẹ đẻ bởi khoảng 23 triệu người tại Liên minh châu Âu — chủ yếu sống ở Hà Lan và Bỉ — và là ngôn ngữ thứ hai của 5 triệu người. Tiếng Hà Lan là một trong những ngôn ngữ gần gũi với tiếng Đức và tiếng Anh và được coi là hòa trộn giữa hai ngôn ngữ này.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved