Co znamená branches v Angličtina?

Jaký je význam slova branches v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat branches v Angličtina.

Slovo branches v Angličtina znamená větev, pobočka, filiálka, rozvětvení, obor, skok, výsada, rozvětvit, mít větve, rozdělit, odbočit, zahnout, odklonit se, rozrůstat se, rozšiřovat se, rozvětvit se, pobočka, filiálka. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova branches

větev

noun (tree part) (strom)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Perched on a low branch in the apple tree was a cardinal.
Na jedné z nižších větví jabloně seděl kardinál červený.

pobočka, filiálka

noun (figurative (organization part)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The administrative branch can answer questions about paperwork deadlines.
Otázky týkající se termínů odevzdání dokumentů vám zodpoví administrativní pobočka.

rozvětvení

noun (of a river, road, railway) (řeky, cesty apod.)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The Millers live close to the branch, but they've never had a problem with flooding.

obor

noun (figurative (family, field of study: division)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Which branch of psychology does Marshall study?

skok

noun (computer code) (informatika)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
When it reaches this branch in the code, the program can take one of two routes.

výsada

noun (part of deer antler) (část parohů)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The buck had several branches on his antlers.

rozvětvit

intransitive verb (river, family: divide) (řeka, rodina apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The river branches a few miles south of the city.

mít větve

intransitive verb (plants: have or produce branches) (strom)

The trees were spindly at first, but they're branching well now.

rozdělit

transitive verb (divide [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The park rangers branched the hiking trail at the bottom of the hill.

odbočit, zahnout, odklonit se

phrasal verb, intransitive (diverge)

The path branches off to the right.

rozrůstat se, rozšiřovat se

phrasal verb, intransitive (figurative (business: expand) (organizace)

The company is branching out to South East Asia.

rozvětvit se

phrasal verb, intransitive (figurative (develop diverse interests) (do jiné branže apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The business has recently branched out into providing other services.

pobočka, filiálka

noun (local office)

The company has branch offices in 12 countries.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu branches v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.