ค้นหาความหมายของคำที่สมบูรณ์ที่สุด

คำอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียง พร้อมด้วยตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำในการใช้คำใน โปแลนด์, สเปน, โรมาเนีย, ญี่ปุ่น

อัปเดตคำของ โปแลนด์

skała ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า skała ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ skała ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

trafić ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า trafić ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ trafić ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

nosówka psów ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า nosówka psów ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ nosówka psów ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

pracownik budowlany ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า pracownik budowlany ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ pracownik budowlany ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

odważny ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า odważny ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ odważny ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

skrzyp polny ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า skrzyp polny ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ skrzyp polny ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

wystąpić ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า wystąpić ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ wystąpić ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

układać ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า układać ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ układać ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

ziarno pszenicy ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ziarno pszenicy ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ziarno pszenicy ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

kalosze ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า kalosze ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ kalosze ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

kosztorysowanie ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า kosztorysowanie ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ kosztorysowanie ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

higiena osobista ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า higiena osobista ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ higiena osobista ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

interesujący ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า interesujący ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ interesujący ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

deskorolka ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า deskorolka ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ deskorolka ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

na dole ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า na dole ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ na dole ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

smak ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า smak ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ smak ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

siedem grzechów głównych ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า siedem grzechów głównych ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ siedem grzechów głównych ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

trampki ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า trampki ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ trampki ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

zboża ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า zboża ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ zboża ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

zasadniczy ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า zasadniczy ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ zasadniczy ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

อัปเดตคำของ สเปน

efectividad ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า efectividad ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ efectividad ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

visado ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า visado ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ visado ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

densidad de población ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า densidad de población ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ densidad de población ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

pugnacidad ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า pugnacidad ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ pugnacidad ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

por triplicado ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า por triplicado ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ por triplicado ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

cordón ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า cordón ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ cordón ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

continua ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า continua ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ continua ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

remachar ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า remachar ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ remachar ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

panela ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า panela ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ panela ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

libro diario ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า libro diario ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ libro diario ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

irregular ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า irregular ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ irregular ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

mielograma ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า mielograma ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ mielograma ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

algarabía ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า algarabía ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ algarabía ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

advertido ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า advertido ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ advertido ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

Edad Oscura ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Edad Oscura ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Edad Oscura ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

pelirroja ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า pelirroja ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ pelirroja ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

para esto ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า para esto ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ para esto ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

realzar ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า realzar ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ realzar ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

aplomos ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า aplomos ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ aplomos ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

plan de contingencia ใน สเปน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า plan de contingencia ใน สเปน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ plan de contingencia ใน สเปน

ฟังการออกเสียง

อัปเดตคำของ โรมาเนีย

necăsătorit ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า necăsătorit ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ necăsătorit ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

întârziere ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า întârziere ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ întârziere ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

perdele ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า perdele ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ perdele ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

teanc ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า teanc ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ teanc ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

gravitate ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า gravitate ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ gravitate ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

centrală ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า centrală ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ centrală ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

întrucât ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า întrucât ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ întrucât ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

arpagic ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า arpagic ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ arpagic ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

consimţământ ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า consimţământ ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ consimţământ ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

ou ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ou ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ou ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

om ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า om ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ om ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

aerare ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า aerare ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ aerare ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

dresor ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า dresor ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ dresor ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

fosă ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า fosă ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ fosă ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

fost ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า fost ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ fost ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

agent de publicitate ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า agent de publicitate ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ agent de publicitate ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

eu ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า eu ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ eu ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

el ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า el ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ el ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

ei ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ei ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ei ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

ci ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ci ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ci ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

อัปเดตคำของ ญี่ปุ่น

申し込む ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 申し込む ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 申し込む ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

間抜け ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 間抜け ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 間抜け ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

いね ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า いね ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ いね ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

しゃがむ ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า しゃがむ ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ しゃがむ ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

iji ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า iji ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ iji ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

もともと ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า もともと ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ もともと ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

双眼鏡 ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 双眼鏡 ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 双眼鏡 ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

威張る ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 威張る ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 威張る ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

発行元 ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 発行元 ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 発行元 ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

hen ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า hen ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ hen ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

汎用 ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 汎用 ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 汎用 ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

Raigeki ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Raigeki ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Raigeki ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

この言葉の読み方は何ですか ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า この言葉の読み方は何ですか ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ この言葉の読み方は何ですか ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

吊るす ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 吊るす ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 吊るす ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

計算機 ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 計算機 ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 計算機 ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

貂蝉 ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 貂蝉 ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 貂蝉 ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

渡す ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 渡す ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 渡す ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

渋い ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 渋い ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 渋い ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

なぜなら ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า なぜなら ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ なぜなら ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

過酸化水素水 ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 過酸化水素水 ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 過酸化水素水 ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง