ค้นหาความหมายของคำที่สมบูรณ์ที่สุด

คำอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียง พร้อมด้วยตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำในการใช้คำใน ญี่ปุ่น, ภาษาฮินดี, ภาษาอังกฤษ, ไอซ์แลนด์

อัปเดตคำของ ญี่ปุ่น

申し込む ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 申し込む ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 申し込む ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

間抜け ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 間抜け ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 間抜け ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

いね ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า いね ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ いね ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

しゃがむ ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า しゃがむ ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ しゃがむ ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

iji ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า iji ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ iji ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

もともと ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า もともと ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ もともと ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

双眼鏡 ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 双眼鏡 ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 双眼鏡 ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

威張る ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 威張る ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 威張る ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

発行元 ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 発行元 ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 発行元 ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

hen ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า hen ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ hen ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

汎用 ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 汎用 ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 汎用 ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

Raigeki ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Raigeki ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Raigeki ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

この言葉の読み方は何ですか ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า この言葉の読み方は何ですか ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ この言葉の読み方は何ですか ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

吊るす ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 吊るす ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 吊るす ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

計算機 ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 計算機 ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 計算機 ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

貂蝉 ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 貂蝉 ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 貂蝉 ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

渡す ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 渡す ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 渡す ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

渋い ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 渋い ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 渋い ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

なぜなら ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า なぜなら ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ なぜなら ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

過酸化水素水 ใน ญี่ปุ่น หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า 過酸化水素水 ใน ญี่ปุ่น คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ 過酸化水素水 ใน ญี่ปุ่น

ฟังการออกเสียง

อัปเดตคำของ ภาษาฮินดี

ममेरी बहन ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ममेरी बहन ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ममेरी बहन ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

जोश बढ़ाने की गोली ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า जोश बढ़ाने की गोली ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ जोश बढ़ाने की गोली ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

गणितज्ञ ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า गणितज्ञ ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ गणितज्ञ ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

पूर्ण संख्या ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า पूर्ण संख्या ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ पूर्ण संख्या ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

फल उत्पादन ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า फल उत्पादन ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ फल उत्पादन ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

संशोधन ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า संशोधन ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ संशोधन ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

गाँधी ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า गाँधी ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ गाँधी ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

बहुत सुन्दर ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า बहुत सुन्दर ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ बहुत सुन्दर ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

मुझे माफ कर दो ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า मुझे माफ कर दो ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ मुझे माफ कर दो ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

विषम चक्रीय यौगिक ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า विषम चक्रीय यौगिक ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ विषम चक्रीय यौगिक ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

सीटी बजाना ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า सीटी बजाना ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ सीटी बजाना ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

खिला पिलाना ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า खिला पिलाना ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ खिला पिलाना ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

बदतमीजी ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า बदतमीजी ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ बदतमीजी ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

अच्छे कपड़े पहनने वाला ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า अच्छे कपड़े पहनने वाला ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ अच्छे कपड़े पहनने वाला ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

लिखित भाषा ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า लिखित भाषा ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ लिखित भाषा ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

मजिस्ट्रेट ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า मजिस्ट्रेट ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ मजिस्ट्रेट ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

गले से उतरना ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า गले से उतरना ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ गले से उतरना ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

एक छोटी रूपकमय कहानी ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า एक छोटी रूपकमय कहानी ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ एक छोटी रूपकमय कहानी ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

मुँह~से~लिंग~को~उत्तेजित~करना ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า मुँह~से~लिंग~को~उत्तेजित~करना ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ मुँह~से~लिंग~को~उत्तेजित~करना ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

ननिहाल ใน ภาษาฮินดี หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ननिहाल ใน ภาษาฮินดี คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ननिहाल ใน ภาษาฮินดี

ฟังการออกเสียง

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

fortnightly ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า fortnightly ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ fortnightly ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

stopper ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า stopper ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ stopper ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

incestuous ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า incestuous ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ incestuous ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

immediate family ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า immediate family ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ immediate family ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

contry ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า contry ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ contry ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

fledge ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า fledge ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ fledge ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

Victoria Falls ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Victoria Falls ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Victoria Falls ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

Federal Reserve System ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Federal Reserve System ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Federal Reserve System ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

cinereous ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า cinereous ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ cinereous ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

star apple ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า star apple ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ star apple ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

repentant ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า repentant ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ repentant ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

mountain goat ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า mountain goat ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ mountain goat ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

sergeant major ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า sergeant major ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ sergeant major ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

instigator ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า instigator ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ instigator ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

truncated ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า truncated ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ truncated ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

enhancer ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า enhancer ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ enhancer ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

productively ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า productively ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ productively ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

muted ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า muted ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ muted ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

afoot ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า afoot ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ afoot ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

supremacist ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า supremacist ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ supremacist ใน ภาษาอังกฤษ

ฟังการออกเสียง

อัปเดตคำของ ไอซ์แลนด์

rétta ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า rétta ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ rétta ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

þorp ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า þorp ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ þorp ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

dreifa ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า dreifa ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ dreifa ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

erfiður ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า erfiður ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ erfiður ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

þoka ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า þoka ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ þoka ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

þola ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า þola ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ þola ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

einkunn ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า einkunn ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ einkunn ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

frjókorn ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า frjókorn ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ frjókorn ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

fugl ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า fugl ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ fugl ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

virkja ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า virkja ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ virkja ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

fundur ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า fundur ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ fundur ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

vegamót ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า vegamót ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ vegamót ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

út ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า út ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ út ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

gerpi ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า gerpi ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ gerpi ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

vakt ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า vakt ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ vakt ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

ánægja ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ánægja ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ánægja ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

lundur ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า lundur ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ lundur ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

sýking ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า sýking ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ sýking ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

herðatré ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า herðatré ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ herðatré ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง

gagnauga ใน ไอซ์แลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า gagnauga ใน ไอซ์แลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ gagnauga ใน ไอซ์แลนด์

ฟังการออกเสียง