Co znamená show me v Angličtina?

Jaký je význam slova show me v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat show me v Angličtina.

Slovo show me v Angličtina znamená ukázat, ukázat, ukázat, ukázat, jak, dávat, být vidět, být zřejmý, program, pořad, show, představení, výstava, přetvářka, výstava, premiéra, dojem, představení, výtok krve z dělohy, vystavovat, ukázat se, skončit třetí, být vidět, dávat, vystavovat, ukazovat, ukázat, ukázat, dokázat, prokázat, dávat, uvést, předvádět se, předvádět, zdůrazňovat, vyprovodit, přijít, ukázat se, ukázat se, zdůrazňovat, ztrapnit, překonat, předčit, pořad o vaření, šílenost, obludárium, televizní soutěž, živé vysílání, vystoupení naživo, vystupovat, hrát, zorganizovat představení, hrát divadýlko, vědomostní pořad, , ukázat, ukázat, šoubyznys, hlasování, ukázat cestu, ukázat cestu, ukázat cestu, vykonstruovaný politický proces, ukázat se, ukázat, předvádět se, showbyznys, parkurové skákání, zastínit všechny, talentová show, talkshow, talkshow, televizní pořad, televizní pořad. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova show me

ukázat

transitive verb (exhibit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He showed his collection of postcards to his visitors.
Ukázal svou sbírku pohlednic svým hostům.

ukázat

transitive verb (make visible) (vystavit, dát na odiv)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He always shows his teeth when he smiles.
Vždycky ukáže zuby, když se směje.

ukázat

transitive verb (display) (komu co)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He showed his collection of postcards to his visitors.
Ukázal návštěvě svou sbírku pohlednic.

ukázat, jak

transitive verb (demonstrate)

He showed his daughter how to tie her shoes.
Ukázal své dceři, jak se zavazují boty.

dávat

transitive verb (present, perform) (mít na programu)

The local theatre is showing "Salome" at the moment.
Místní divadlo právě dává „Salome“.

být vidět

intransitive verb (be visible)

The spot showed on her shirt.
Na košili jí byla vidět skvrna.

být zřejmý

intransitive verb (emotion: be evident)

He was upset and it showed.
Bylo zřejmé, že je rozčilený.

program, pořad

noun (US (TV programme) (televizní)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
My favourite show on TV is on Wednesdays at eight o'clock.
Můj oblíbený televizní program (or: pořad) je každou středu v osm.

show

noun (theatre: play, musical) (přejatý výraz)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We are hoping to see a show when we are in New York.
Doufáme, že v New Yorku uvidíme nějakou show.

představení

noun (performance)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Everyone became quiet and sat down in their seats as the show started.
Všichni ztichli a usadili se, když představení začalo.

výstava

noun (display)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Christopher's show of his prize potatoes and leeks was impressive.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na poličce měl výstavu vyhraných medailí.

přetvářka

noun (pretence)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Oh, his smile was just for show. He is really quite sad.

výstava

noun (exhibition)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There is a new show on Matisse at the museum.

premiéra

noun (feature film at cinema)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I'm going to see the show at three o'clock. It's the new Disney film.

dojem

noun (informal (impression)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
When he dresses formally, it's an impressive show.

představení

noun (informal, figurative (spectacle)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Did you see the way she was behaving? What a show!

výtok krve z dělohy

noun (informal (childbirth: loss of mucus plug)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The show means that childbirth has begun.
Výtok krve z dělohy znamená, že porod začal.

vystavovat

intransitive verb (colloquial (display goods)

We usually show at the town garden festival.
Obvykle vystavujeme na městském zahradním festivalu.

ukázat se

intransitive verb (informal (appear, turn up)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Did Joe show at the party last night?
Ukázal se Joe včera na večírku?

skončit třetí

intransitive verb (horse racing: finish third) (v dostizích)

The horse was expected to show in the race.
Od koně se očekávalo, že v závodě skončí třetí.

být vidět

intransitive verb (informal (woman: be visibly pregnant)

Sally is fifteen weeks pregnant now and she's starting to show.
Sally je v patnáctém týdnu těhotenství a už je to vidět.

dávat

intransitive verb (film: be on at cinema) (v kině)

What movies are showing at the cinema this week?

vystavovat

transitive verb (put on display)

She likes to show all her china in her drawing room.
Je ráda, když si může vystavit porcelán v obývacím pokoji.

ukazovat

transitive verb (measure, indicate)

The thermometer showed twelve degrees.

ukázat

transitive verb (offer for sale)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The agent will show the house to interested buyers.

ukázat

transitive verb (produce facts, evidence)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She showed them the statistics to help prove her point.

dokázat

transitive verb (express)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He showed his love for her by giving her flowers.

prokázat

transitive verb (grant: favour, mercy) (milost, službu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He showed him great mercy by not executing him.

dávat

transitive verb (broadcast: film, TV show)

They're showing a repeat of that comedy you used to like.

uvést

phrasal verb, transitive, separable (guide into a place) (návštěvu apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

předvádět se

phrasal verb, intransitive (informal (behave boastfully)

He's showing off to impress her.

předvádět

phrasal verb, transitive, separable (display proudly) (něco, někoho)

When his famous mother came to school, he showed her off to all his friends.

zdůrazňovat

phrasal verb, transitive, separable (draw attention to)

He bought a close-fitting shirt that showed off his newly developed muscles.
Vzal si těsné tričko, které zdůrazňovalo jeho nově nabyté svaly.

vyprovodit

phrasal verb, transitive, separable (escort to exit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After the dinner party, Claire showed the guests out and said goodbye to them.

přijít, ukázat se

phrasal verb, intransitive (informal (arrive, be present)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We were supposed to meet for tea at 5 o'clock, but she didn't show up.

ukázat se

phrasal verb, intransitive (be visible) (být viděný, být viditelný)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Sometimes a tumor does not show up on an x-ray.

zdůrazňovat

phrasal verb, transitive, separable (informal (make visible, obvious)

This picture really shows up Caroline's beautiful features.
Tahle fotka opravdu zdůrazňuje krásu Karolíny.

ztrapnit

phrasal verb, transitive, separable (informal (embarrass, expose) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Joan's husband got drunk and showed her up in front of the other guests.

překonat, předčit

phrasal verb, transitive, separable (informal (surpass [sb]) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
This is my sister's first time playing tennis and she's beating me; she is really showing me up.

pořad o vaření

noun (TV programme involving cookery) (v TV)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

šílenost

noun (figurative (bizarre or exhibitionist display)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Did you see that talent show on the TV last night? What a freak show!
Díval jsi se včera na talentovou soutěž v televizi? To byla dobrá šílenost!

obludárium

noun (dated (circus act featuring deformities)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Bearded women were a staple of the traditional freak show.

televizní soutěž

noun (tv or radio quiz)

It's one of television's most popular game shows. You don't have to be brilliant to win a game show.

živé vysílání

noun (tv, radio: live broadcast)

I prefer edited programs rather than live shows.

vystoupení naživo

noun (stage: live performance)

This tape was recorded at his live show in New York.

vystupovat, hrát

verbal expression (perform) (představení)

Young children often like to put on a show for their friends.

zorganizovat představení

verbal expression (organize a performance)

hrát divadýlko

verbal expression (feign, give impression of) (přeneseně)

The parents put on a show of unity so as not to worry their children.

vědomostní pořad

noun (TV or radio programme testing knowledge) (v televizi nebo rádiu)

This quiz show tests contestants' general knowledge.

noun (school: class speaking exercise)

Johnny, what did you bring for show-and-tell?

ukázat

(guide round a new place)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Sally was asked to show her new classmate around.

ukázat

(guide round a new place)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The real estate broker showed the couple around the apartment.

šoubyznys

noun (entertainment industry)

She's been in show business since before we were born.

hlasování

noun (vote) (zdvižení rukou)

The delegates elected a new chairman with a show of hands. By show of hands, how many of you want economic change?

ukázat cestu

verbal expression (guide)

I'd never been there before so Anthony showed the way.

ukázat cestu

verbal expression (guide)

The bell boy showed Lucy the way to her room.

ukázat cestu

verbal expression (guide) (někomu někam)

Could you show me the way to the post office?

vykonstruovaný politický proces

noun (trial with predetermined outcome)

Many show trials were conducted during Stalin's reign of terror. Show trials are meant to set an example.

ukázat se

transitive verb and reflexive pronoun (not hide) (neskrývat se)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Come out of there and show yourself!

ukázat

verbal expression (demonstrate that you are)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He showed himself to be an astute politician.

předvádět se

noun (informal ([sb] who is boastful)

I don't like her – she's such a show-off.
Nemám ji rád – hrozně se předvádí.

showbyznys

noun (informal (show business: entertainment) (hovorový výraz)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

parkurové skákání

noun (horseriding event)

Joseph is good at riding horses and competes in showjumping.

zastínit všechny

verbal expression (figurative (be the most impressive)

At the 2010 Oscars, "The Hurt Locker" stole the show.

talentová show

noun (contest between amateur performers)

Talent shows are very popular on TV at the moment. I placed third in the talent show.

talkshow

noun (TV or radio discussion program) (diskuzní pořad)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The talk show host invited viewers to phone in with their opinions on the topic being discussed.

talkshow

noun (TV interview programme) (televizní pořad)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

televizní pořad

noun (programme broadcast on TV)

Television shows from the 70s seem pretty stupid to me now.

televizní pořad

noun (informal, abbreviation (television programme)

I enjoy watching TV shows about nature. My favorite TV show of all time is "Scrubs".

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu show me v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.