Co znamená print titles v Angličtina?

Jaký je význam slova print titles v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat print titles v Angličtina.

Slovo print titles v Angličtina znamená vytisknout, tisknout, vepsat, tisknout na, vytisknout na, tisk, kopie, tištěný, potištěný, tiskací písmo, , otisk, pečeť, razítko, rytina, litografie, vzor, vydat, vytisknout, text psaný malým písmem, malá písmenka, v tištěné podobě, přestat vydávat, nevydávaný, jméno napsané hůlkovým písmem, tisková fronta. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova print titles

vytisknout

transitive verb (computers) (na tiskárně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He printed the directions that were emailed to him.
Vytiskl pokyny, které mu přišly mailem.

tisknout

transitive verb (publish) (publikovat)

They print the paper on huge rolls of newsprint.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Tiskárny přes noc stihnou vytisknout ranní vydání.

vepsat

transitive verb (handwriting: write clearly) (rukou)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Print your name in the space provided instead of signing.
Na vymezené místo vepište tiskacím písmem své jméno.

tisknout na

(imprint [sth]) (látku apod.)

Silk-screen is a method often used to print on fabrics.

vytisknout na

(imprint [sth] on [sth])

The art student printed the image of an eagle on a t-shirt.

tisk

noun (computing: print button) (počítače: tlačítko)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Press "print" to send the document to the printer.
Zmáčknutím tlačítka „tisk“ odešleš soubor na tiskárnu.

kopie

noun (copy of a photo) (fotografie, snímek)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The photographer sold prints of the photos to his customers.
Fotograf prodal kopie těch fotografií svým zákazníkům.

tištěný

adjective (printed)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Students may choose between a digital and a print textbook.

potištěný

adjective (textile: with printed pattern) (o látce)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It was a cheerful print dress in a floral design.

tiskací písmo

noun (capital letters)

Write your name in print - do not give a signature.

noun (terms and conditions)

You should read the small print in all contracts.

otisk

noun (impression)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The print of horse hooves was visible in the mud.

pečeť

noun (seal)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The letter bore the print of Buckingham Palace.

razítko

noun (stamp) (na dopise apod.)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The envelope bore the print of the British Royal Mail.

rytina

noun (engraving)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He took a print of the image etched on the copper plate.

litografie

noun (lithograph)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It was a print of the artist's most famous lithograph.

vzor

noun (textile: printed pattern, printed fabric) (na oblečení)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The teacher wore the animal print that the children liked so much.

vydat

transitive verb (book: publish) (knihu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The author is seeking a publisher who will print his new book.

vytisknout

phrasal verb, transitive, separable (make a printed copy of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you print out that email for me?

text psaný malým písmem

noun (figurative (terms and conditions) (přeneseně: právní text)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
If only I'd read the fine print, I wouldn't have lost so much money.
Kdybych si přečetl text psaný malým písmem, nepřišel bych o tolik peněz.

malá písmenka

noun (text printed in small font)

The fine print's too hard for me to read due to my bad eyesight.

v tištěné podobě

adverb (in published form)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The book I want is no longer in print. The writer was pleased to see his book in print at last.

přestat vydávat

adverb (no longer being published)

The book is quite difficult to get hold of because it has gone out of print.
Je těžké tu knihu sehnat, protože ji přestali vydávat.

nevydávaný

adjective (no longer being published) (kniha)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The book is quite difficult to get hold of because it's out of print.

jméno napsané hůlkovým písmem

expression (write name without joining letters)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Please print name in full.

tisková fronta

noun (backlog of documents to be printed)

Alice checked the print queue to see how long she might have to wait for her document.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu print titles v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.