Seznam významů slov Polština

Neustále aktualizován o nová slova, výslovnost, vysvětlení plného významu a vybrané příklady Polština.

Co znamená nakreślić v Polština?

Jaký je význam slova nakreślić v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat nakreślić v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená nastawiony v Polština?

Jaký je význam slova nastawiony v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat nastawiony v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená listek v Polština?

Jaký je význam slova listek v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat listek v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená bezdomność v Polština?

Jaký je význam slova bezdomność v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat bezdomność v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená niedoszacowanie v Polština?

Jaký je význam slova niedoszacowanie v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat niedoszacowanie v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená szorty v Polština?

Jaký je význam slova szorty v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat szorty v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená odpychać v Polština?

Jaký je význam slova odpychać v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat odpychać v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená szabla v Polština?

Jaký je význam slova szabla v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat szabla v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená olśniewający v Polština?

Jaký je význam slova olśniewający v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat olśniewający v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená zaznaczenie v Polština?

Jaký je význam slova zaznaczenie v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat zaznaczenie v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená sklepienie v Polština?

Jaký je význam slova sklepienie v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat sklepienie v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená piętrowy v Polština?

Jaký je význam slova piętrowy v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat piętrowy v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená wykończony v Polština?

Jaký je význam slova wykończony v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat wykończony v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená wrogość v Polština?

Jaký je význam slova wrogość v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat wrogość v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená umożliwiający v Polština?

Jaký je význam slova umożliwiający v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat umożliwiający v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená zawistny v Polština?

Jaký je význam slova zawistny v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat zawistny v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená AGD v Polština?

Jaký je význam slova AGD v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat AGD v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená składany v Polština?

Jaký je význam slova składany v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat składany v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená tarcica v Polština?

Jaký je význam slova tarcica v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat tarcica v Polština.

Poslouchat výslovnost

Co znamená harmonijka v Polština?

Jaký je význam slova harmonijka v Polština? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat harmonijka v Polština.

Poslouchat výslovnost