Co znamená in advance of v Angličtina?

Jaký je význam slova in advance of v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat in advance of v Angličtina.

Slovo in advance of v Angličtina znamená v, ve, do, v, ve, dovnitř, v, ve, za, -, v, ve, -, v, ve, v módě, za-, dovnitř, doma, do, , spolčený, zralý, uvnitř, v ordinaci, palec, ne-, in-, , v, ve, v, ve, v, ve, v, ve, v, ve, při, z, Indiana, přidat, pozvat dovnitř, vejít bez pozvání, vetřít se do, přepadnout, vpadnout do hovoru, vpadnout do hovoru, vyrazit, těšit se, slunit se, věřit na, věřit v, věřit v, míchat, splynout, ladit s, nečekaně přijít, brzdit, ubytovat se, zamluvit, vniknout do, vlomit se do, skočit do řeči, vpadnout do řeči, zkrotit, nechat zaběhnout, rozchodit, zaškolit, nadechnout, nadýchat se, přivést, vestavět, vpadnout do, vrazit do, skákat do řeči, strkat nos, skoupit, nakoupit, přijít na návštěvu, navštívit, zastavit se v, zavolat, proměnit na peníze, vydělat, vydělat na, zřítit se, vzdát se, zaostřit na, ubytovat se, odbavit, odložený, bez majitele, oplývat, ponořený do, ponořený do, zabraný do, podvolit se, pomoci při, vyčerpaný, celkově vzato, být ukotvený, hrát, být publikovaný, obléci, obléknout, pomáhat, vypomáhat, asistovat při, pomáhat s, vypomáhat s, obléci, obléct, mít sídlo v, odehrávat se v, naložit do, zalévat, vychutnat si, řídit, vést, být ve styku, být v kontaktu, být v kontaktu, zkontaktovat se s, být v kontaktu s, nezapomínat, vzhledem k tomu, že, jménem, souhlasit s, upřednostňování ve prospěch, zamíchat do, zamíchat, odfouknout, loupež, zaběhnutí, švagr, švagr, vestavěný, zabudovaný, inherentní, vestavba, kredenc, vestavěná paměť, vecpat se, ponořit se do, zavolat k, s volajícími, najít si své místo, zářný příklad, bankomat, chytit, propadnutí, vpadnout, vletět. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova in advance of

v, ve

preposition (inside) (uvnitř, vevnitř)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
I left your book in the car.
Nechal jsem tvou knihu v autě.

do

preposition (US (into) (dovnitř)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He came in the room after you left.
Vešel do pokoje poté, co jsi odešel.

v, ve

preposition (in a geographical location) (místně)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
I live in a small town in France, but my family lives in London. I'll take you to my favourite shop in the city centre.
Bydlím v malém městě ve Francii, ale moje rodina žije v Londýně.

dovnitř

adverb (into a position)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
First put the batteries in and then turn it on.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Otevřete kryt a vložte dovnitř baterie.

v, ve

preposition (time: within) (časově)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
I'll be leaving in March.
Odjíždím v březnu.

za

preposition (time: after) (časově)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Call me again in two days.
Zavolej mi znova za dva dny.

-

preposition (time: within a period)

I haven't seen you in years! How have you been? // This window's a bit stiff; it hasn't been opened in at least a month.
Jak se máš? Léta jsem tě neviděl!

v, ve

preposition (category)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
She works in marketing.
Pracuje v marketingu.

-

preposition (indicating language) (jazyk)

She spoke to me in Spanish.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Všechny pokyny byly v jazyce, kterému jsem nerozuměl.

v, ve

preposition (condition) (změna stavu)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The plate was lying in pieces on the ground.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Její kariéra je po tom skandále v troskách.

v módě

adverb (in style)

Mini skirts are in this season.
Minisukně jsou teď v módě.

za-

adverb (into a condition) (započítat, zapsat apod.)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
You can count me in.

dovnitř

adverb (into a place)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He opened the door and they all walked in.
Otevřel dveře a vešli dovnitř.

doma

adverb (at home)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'm afraid George isn't in right now.
Obávám se, že George není doma.

do

adverb (used in compounds (in power) (úřadu)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
She was voted in by a large majority.
Byl do úřadu zvolen drtivou většinou.

adverb (baseball: closer to home)

The infielders play in when there is a runner on third.

spolčený

adverb (in favour with [sb])

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He's always in with the bosses.

zralý

adverb (in season)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You have to wait another month for raspberries to be in.

uvnitř

adverb (sports: within bounds) (hracího pole, opak outu)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The ball was in! She's won the match!

v ordinaci

adverb (in office)

The doctor was not in, so I left a message.

palec

noun (written, invariable, abbreviation (inch) (jednotka délky)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I am 5 ft. 2 in. tall.

ne-

prefix (not, non) (neupřímný, nelegální apod.)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
For example: insincere, imperfect, illegal, irregular

in-

prefix (into, towards) (infiltrovat, inkluze apod.)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
For example: immigrate, infiltrate

prefix (causative function)

For example: inflame, imperil, irradiate, illuminate

v, ve

preposition (limit: within) (v rámci něčeho)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The answer is in the normal range.

v, ve

preposition (with a specified manner) (v určitém rozpoložení)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He did it in anger.
Učinil to ve vzteku.

v, ve

preposition (with regard to) (s ohledem na)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
There was a decline in enrolment last quarter.
V minulém kvartále došlo ke snížení v počtu přihlášek.

v, ve

preposition (indicating inclusion) (v rámci něčeho)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Did you read that in a book?
To jsi četl v knize?

v, ve

preposition (musical key) (o hudební stupnici)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
If you can play it in F I can sing it.
Když to budeš hrát v F, zazpívám to.

při

preposition (as a part of)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
In planning your estate you should consider all possible heirs.
Při plánování pozůstalosti je dobré zvážit všechny dědice.

z

preposition (out of) (jeden z určitého počtu apod.)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Two in five students admit to playing video games when they should be doing homework.

Indiana

noun (US state: Indiana) (stát USA)

(vlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).)

přidat

phrasal verb, transitive, separable (include)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Hot chocolate tastes especially good if you add in a little salt.

pozvat dovnitř

phrasal verb, transitive, inseparable (invite to enter)

vejít bez pozvání

phrasal verb, intransitive (informal (enter uninvited)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
They won't be happy if we just barge in.

vetřít se do

(informal (interrupt [sth]) (neformální: někam)

It was rude of you to barge in on their family reunion.

přepadnout

(informal (interrupt [sb]) (přeneseně: nečekaně se objevit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She barged in on me while I was getting dressed!

vpadnout do hovoru

phrasal verb, intransitive (informal, figurative (interrupt a conversation)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
That boy has a habit of barging in whenever I am talking to my gardener.

vpadnout do hovoru

(informal, figurative (conversation: interrupt)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
What makes you think you can just barge in on someone else's conversation?

vyrazit

phrasal verb, transitive, separable (informal (break by hitting) (dveře apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
As I couldn't find the key to the shed, I had to bash the door in.

těšit se

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (enjoy, take pleasure in) (něčí přízni)

I bask in the warmth of my family's love.

slunit se

phrasal verb, transitive, inseparable (enjoy exposure to: light, warmth)

Meerkats enjoy basking in the sun.

věřit na

phrasal verb, transitive, inseparable (think real) (něco nadpřirozeného)

Even though she's ten, she still believes in fairies.

věřit v

phrasal verb, transitive, inseparable (think capable) (někoho)

I believe in the new prime minister.
Věřím v nového ministerského předsedu.

věřit v

phrasal verb, transitive, inseparable (support) (někoho)

As a vegan, Oliver believes in animal welfare.

míchat

phrasal verb, intransitive (be mixed)

Add the flour to your sauce and whisk until it has blended in.

splynout

phrasal verb, intransitive (be camouflaged)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I thought my cat was lost, but he had just blended in among all the stuffed animals on my daughter's bed.

ladit s

(figurative (fit, match)

Her new sofa blends in perfectly with the rest of her stylish apartment decor.
Její nová sedačka skvěle ladí se stylovým interiérem.

nečekaně přijít

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (arrive unexpectedly)

He just blows in without any warning and expects dinner.

brzdit

phrasal verb, transitive, separable (informal, figurative, usu passive (person: hinder) (někoho)

ubytovat se

phrasal verb, intransitive (check in: at hotel) (v hotelu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

zamluvit

phrasal verb, transitive, separable (make appointment) (někomu schůzku/termín)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I've booked you in at midday for a cut and blow dry.

vniknout do, vlomit se do

phrasal verb, intransitive (enter by force)

Thieves broke in and raided the safe.

skočit do řeči, vpadnout do řeči

phrasal verb, intransitive (figurative (interrupt)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Please excuse me for breaking in.

zkrotit

phrasal verb, transitive, separable (horse: tame, train) (koně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Matt breaks in horses for the racetrack.

nechat zaběhnout

phrasal verb, transitive, separable (US (car, engine: run in, use when new) (motor apod.)

It's best to break the engine in slowly.

rozchodit

phrasal verb, transitive, separable (shoes, etc.: soften by wearing) (boty)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It sometimes takes time to break new shoes in.

zaškolit

phrasal verb, transitive, separable (train [sb] to do a job) (na novou pozici)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The company runs a three-month programme to break in new employees.

nadechnout

phrasal verb, intransitive (inhale)

Don't breathe in: there may be toxic fumes in the air.

nadýchat se

phrasal verb, transitive, separable (inhale)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A number of workers fell ill after breathing in poisonous gas.
Několik pracovníků onemocnělo poté, co se nadýchali jedovatého plynu.

přivést

phrasal verb, transitive, separable (ask to do a job) (nějaké osoby)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Usually a new head coach will bring in his own team of assistants.
Nový hlavní trenér si s sebou většinou přivede i vlastní tým asistentů.

vestavět

phrasal verb, transitive, separable (incorporate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

vpadnout do, vrazit do

phrasal verb, intransitive (informal, figurative (enter suddenly and forcefully) (místnosti)

The police burst in and arrested Davidson.

skákat do řeči

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (spoken: interrupt)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Please stop butting in; you'll have a turn to speak.
Prosím tě, přestaň mi skákat do řeči, taky dostaneš slovo.

strkat nos

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (actions: interfere) (přeneseně: do něčeho)

I wish that instead of butting in, my mom would let me deal with things my way.

skoupit, nakoupit

phrasal verb, transitive, separable (purchase [sth] in large quantities) (hromadit nákupem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The shop bought in extra stock to meet the heavy demand from customers.

přijít na návštěvu

phrasal verb, intransitive (UK (visit)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Grandma and Grandad called in today and we all had tea.

navštívit

(UK (visit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Stef called in on her neighbour on the way to the shops, to ask if he needed anything.

zastavit se v

(UK (visit briefly) (přeneseně: rychle navštívit)

I just need to call in at the office on the way home to pick up some paperwork. We called in at Bristol on our way to London.
Cestou domů se musím zastavit v práci a vzít si nějaké papíry.

zavolat

phrasal verb, intransitive (phone)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Radio listeners are encouraged to call in to make comments.

proměnit na peníze

phrasal verb, transitive, separable (exchange for money)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I was short of ready money so I cashed in my shares in M&S.

vydělat

phrasal verb, intransitive (informal (profit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

vydělat na

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (profit)

The witness wrote a book about his experiences to cash in on his fame.

zřítit se

phrasal verb, intransitive (collapse inward)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When the ceiling supports gave way, the mine caved in and everyone was trapped inside.

vzdát se

phrasal verb, intransitive (figurative (give in, change your mind) (přeneseně: změnit názor)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After a prolonged strike, the government finally caved in and agreed to all of the union's demands.

zaostřit na

phrasal verb, transitive, inseparable (focus on)

Now that the camera's shown us the whole pitch, centre in on just the coach.

ubytovat se

phrasal verb, intransitive (register: at hotel, etc.) (přijít do hotelu a nahlásit se)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
What time may we check in to our hotel room?
Od kolika hodin se můžeme ubytovat?

odbavit

phrasal verb, transitive, separable (luggage: register) (zavazadla)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
At the airport, I checked in my bags at the desk and was given my boarding pass.

odložený

adverb (in a suspended state)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The government will keep the new law in abeyance for two years.

bez majitele

adverb (law: without an owner)

The estate is in abeyance until the court case is settled.

oplývat

(have a plentiful amount of [sth])

The fields in this area abound in wildflowers.

ponořený do

(figurative (person: concentrating) (přeneseně: studia apod.)

She was so absorbed in the novel that she didn't hear the telephone ring.

ponořený do, zabraný do

(figurative (person: engrossed in)

Fiona was absorbed in painting a portrait.

podvolit se

(formal (submit, consent to: an event)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you don't oppose what's happening, you acquiesce in it.

pomoci při

verbal expression (help)

Rosa aided her brother in starting his business. Her parents' financial contribution aided Joy in buying the house.
Rosa pomohla bratrovi při rozjíždění byznysu.

vyčerpaný

adjective (slang (exhausted, very tired)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

celkově vzato

adverb (on the whole)

All in all, I think you did a fine job. The trip wasn't perfect, but all in all, I'm glad we went.

být ukotvený

verbal expression (figurative (have a strong link to) (přeneseně: v něčem)

hrát

(play a role, perform) (v rolích)

He has appeared in several television shows.
Hrál v několika televizních seriálech.

být publikovaný

(be published)

The picture appeared in many newspapers.
Tento obrázek byl publikován v mnoha novinách.

obléci, obléknout

transitive verb (often passive (dress) (slavnostní nebo dekorativní oblečení)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The geisha was arrayed in a deep purple kimono with intricate embroidery.

pomáhat, vypomáhat

(help with)

Officer Blue assisted in the recent murder investigation.
Strážník Blue pomáhal s nedávným vyšetřováním vraždy.

asistovat při

verbal expression (participate, help with)

A passerby assisted in giving the woman medical attention.

pomáhat s, vypomáhat s

verbal expression (help to do [sth])

obléci, obléct

(formal (dress)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The ladies-in-waiting attired the queen in a lavish silk ball gown.
Komorné oblékly královnu do okázalých hedvábných šatů.

mít sídlo v

verbal expression (having work base) (pracovní)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The consultant was based in Miami but worked all over the country.
Konzultant měl sídlo v Miami, ale pracoval po celé zemi.

odehrávat se v

verbal expression (film: take place) (film, seriál apod.)

The movie is based in Seattle, but sometimes episodes take place in Portland.
Film se odehrává v Seattlu, ale občas se děj přesune do Portlandu.

naložit do

(immerse) (jídlo)

Bathe the chicken in a mixture of water, salt, vinegar, and brown sugar.
Naložte kuře do směsi vody, soli, octa a hnědého cukru.

zalévat

(figurative, usually passive (immerse in sunlight) (světlem)

The room was bathed in warm sunlight.
Místnost zalévalo hřejivé sluneční světlo.

vychutnat si

(figurative (relish)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Lena bathed in the praise showered upon her after her performance in the play.

řídit, vést

verbal expression (figurative (have control)

If he thinks he can lead the team better, let him have the driver's seat.

být ve styku, být v kontaktu

verbal expression (informal (stay in contact)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Are you two still in touch?

být v kontaktu

verbal expression (informal (make contact)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We'll be in touch soon.

zkontaktovat se s

verbal expression (informal (make contact)

Have you been in touch with her recently?

být v kontaktu s

verbal expression (informal (habitually be in contact)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Are you still in touch with your friends from high school?

nezapomínat

verbal expression (consider, take into account)

Bear in mind that we already have an enormous sum invested in the project.
Nezapomínejte, že už jsme do toho projektu investovali velkou částku.

vzhledem k tomu, že

conjunction (considering that)

That is a great score, bearing in mind that you just started studying yesterday.

jménem

preposition (in place of [sb])

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
I'm phoning on behalf of my daughter, who has lost her voice. The millionaire sent somebody to bid on the painting on his behalf.
Volám jménem své dcery, která nemůže mluvit.

souhlasit s

verbal expression (advocate doing) (něčím)

I believe in giving to charities that keep their administrative costs to a minimum.

upřednostňování ve prospěch

noun (inclination: in favor)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The electoral system suffers from electoral bias in favour of the Labour Party.

zamíchat do

(mix, combine [sth])

Put the softened butter in a bowl, and slowly blend in the sugar.

zamíchat

verbal expression (mix, combine [sth] with [sth]) (něco s něčím)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Use a wooden spoon to slowly blend the chocolate in with the butter.

odfouknout

(be swept in by the wind)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A handful of leaves blew in when I opened the door.

loupež

noun (burglary)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There has been a break-in at the post office.

zaběhnutí

noun (US (engine: running in) (motoru)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Break-in of the engine is essential to ensure its correct functioning.

švagr

noun (spouse's male sibling)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
My wife and my brother-in-law have both inherited their mother's blue eyes.
Moje manželka a švagr oba zdědili modré oči po své matce.

švagr

noun (sibling's husband)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
My brother-in-law married my sister five years ago.
Můj švagr se oženil s mojí sestrou před pěti lety.

vestavěný, zabudovaný

adjective (in-built, integral)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The bedroom has a spacious built-in wardrobe.

inherentní

adjective (figurative (inherent)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Some animals have a built-in sense of direction.

vestavba

noun ([sth] permanently installed)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
That bookshelf is a built-in, so we can't move it.

kredenc

noun (AU (cupboard)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The kitchen has several built-ins.

vestavěná paměť

noun (integral data storage capacity)

vecpat se

(enter unceremoniously)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The room was small and it was a bit of a squash, but everyone bundled in.

ponořit se do

verbal expression (figurative (engross yourself in [sth]) (přeneseně: být zaujatý)

On rainy days, the best thing to do is bury yourself in a good book.
Za deštivých dnů je nejlepší ponořit se do dobré knihy.

zavolat k

(summon) (přivolat někoho)

It's time to call the children in for supper.
Je čas zavolat děti k večeři.

s volajícími

adjective (show, etc.: phone-in) (show, do které volají lidé)

He hosts a call-in show on the local radio station.

najít si své místo

verbal expression (figurative (find your role, trade) (najít si své místo)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

zářný příklad

noun (helpful example)

Movies can encourage children to read. The Harry Potter series is a case in point.

bankomat

noun (UK (money dispenser)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I'll have to get some money out of the cash machine before I can go shopping.

chytit

transitive verb (usu passive (entangle) (do sítě)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The fly was caught in the spider's web.

propadnutí

noun (collapse)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
A cave-in at a Chilean mine in 2010 trapped 33 miners, but they were all rescued.

vpadnout, vletět

(rush into the room) (neformální: do místnosti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The boss charged in and demanded to know why I hadn't yet handed him my report.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu in advance of v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova in advance of

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.