Co znamená deadliest v Angličtina?

Jaký je význam slova deadliest v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat deadliest v Angličtina.

Slovo deadliest v Angličtina znamená smrtelný, smrtící, mrtvolný, smrtelně, přesný, příšerně nudný, k smrti, rulík zlomocný. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova deadliest

smrtelný, smrtící

adjective (that can kill)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Someone had administered a deadly poison to the victim.
Někdo oběti podal smrtící jed.

mrtvolný

adjective (death-like) (přeneseně: vzhled)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Martha's deadly appearance alarmed her colleagues.
Marthino mrtvolné vzezření polekalo kolegy.

smrtelně

adverb (deathly) (přeneseně: bledý)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
After the accident, Wendy was deadly pale.
Po nehodě byla Wendy smrtelně bledá.

přesný

adjective (very accurate)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Brian is a deadly shot; he never misses the target.
Brian je přesný střelec; nikdy nemine.

příšerně nudný

adjective (figurative (very boring)

Robert sat through another deadly lecture, trying not to fall asleep.

k smrti

adverb (extremely) (přeneseně: velmi)

The detective had been up all night looking for clues, and now he was deadly tired.

rulík zlomocný

noun (deadly nightshade: poisonous plant) (rostlina)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu deadliest v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.