Co znamená erected v Angličtina?

Jaký je význam slova erected v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat erected v Angličtina.

Slovo erected v Angličtina znamená vztyčený, vzpřímený, ztopořený, postavit, vztyčit, , postavit, vztyčit. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova erected

vztyčený, vzpřímený

adjective (upright, vertical)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Sit with your back erect.

ztopořený

adjective (penis: stiff) (penis)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Unroll the condom over the erect penis.

postavit, vztyčit

transitive verb (building: construct) (budovu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

adjective (nipples: hard)

The cold had made Kevin's nipples uncomfortably erect.

postavit, vztyčit

transitive verb (structure: put up) (konstrukci)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu erected v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.