Co znamená estimating v Angličtina?

Jaký je význam slova estimating v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat estimating v Angličtina.

Slovo estimating v Angličtina znamená odhad, odhadnout, nabídka, odhad, odhadovat, hádat, odhadovat, že, odhadnout. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova estimating

odhad

noun (calculation) (kalkulace)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Dan's estimate of the costs involved in the project was completely wrong.

odhadnout

transitive verb (value, price) (cenu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

nabídka

noun (for a job) (kalkulace zakázky)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The builder gave us an estimate for the renovation work, so at least we know roughly what it might cost.

odhad

noun (opinion)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Sarah's estimate of the new trainee's abilities was proved correct when he made mistake after mistake.

odhadovat, hádat

verbal expression (judge, assess)

Marco estimated his chance of winning to be 30%.

odhadovat, že

transitive verb (with clause: judge, guess)

Glenn estimated that his team would lose.

odhadnout

transitive verb (distance) (vzdálenost)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu estimating v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.