Co znamená europeans v Angličtina?

Jaký je význam slova europeans v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat europeans v Angličtina.

Slovo europeans v Angličtina znamená evropský, evropský, evropský, Evropan, Evropanka, protievropský, antievropský, ES, ECDC, EHS, EU, Evropská unie. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova europeans

evropský

adjective (geography)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
France is a European country.
Francie je evropská země.

evropský

adjective (of Europe)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Roman and Gothic are examples of early European architecture.

evropský

adjective (of European Community) (v souvislosti s Evropskou unií)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The new European laws affect all member states.

Evropan, Evropanka

noun (person)

Italian, French, Irish - it makes no difference now, we're all Europeans.

protievropský, antievropský

adjective (hostile to European Union)

The politician is well-known for his anti-European opinions.

ES

noun (historical, initialism (European Community) (zkr.: Evropské společenství)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The EC was formed in 1957.

ECDC

noun (initialism (European Centre for Disease Prevention and Control) (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí)

EHS

noun (historical, initialism (European Economic Community) (Evropské hospodářské společenství)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The EEC was established in 1957 to integrate European economies.

EU

noun (initialism (European Union) (Evropská unie)

Many of the EU's institutions are based in Brussels.

Evropská unie

noun (political union)

(vlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).)
Croatia became a member of the European Union in 2013.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu europeans v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.