Co znamená asked v Angličtina?

Jaký je význam slova asked v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat asked v Angličtina.

Slovo asked v Angličtina znamená ptát se, ptát se, žádat o, zeptat se, požádat, ptát se, ptát se na, ptát se, říkat si, zeptat se na, pozvat dovnitř, pozvat na rande, položit otázku, položit otázku, vyptávat se, klást otázky, vyptávat se. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova asked

ptát se

transitive verb (inquire of) (dotaz)

She asked me if I wanted dinner.
Zeptala se mě, jestli chci večeři.

ptát se

transitive verb (with object: enquire)

A man stopped me in the street and asked me the time.
Na ulici mě zastavil muž a zeptal se na čas.

žádat o

(request [sth] from [sb])

The homeless woman asked me for money.
Bezdomovec mě požádal o peníze.

zeptat se

(request)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The policeman asked for my license and registration.
Policista mě požádal o řidičský a technický průkaz.

požádat

verbal expression (request that [sb] do [sth])

My sister asked me to pass the salt.
Sestra mě požádala, abych jí podal sůl.

ptát se

transitive verb (with clause: enquire)

I forgot to ask whether he could give me a lift to the party.
Zapomněl jsem se zeptat, jestli by mě odvezl na večírek.

ptát se na

transitive verb (request information from [sb]) (žádost o informaci)

He asked his father about jobs in the factory.
Ptal se otce na pracovní příležitosti v továrně.

ptát se

(request information)

The journalist was asking about the director's latest film.
Novinář se režiséra ptal (or: zeptal) na jeho nejnovější film.

říkat si

(figurative, informal (invite: trouble) (přeneseně: o nepříjemnosti)

I wouldn't do that if I were you! You're just asking for it.
Být tebou to nedělám. Přímo si o to říkáš.

zeptat se na

phrasal verb, transitive, inseparable (enquire about health of: [sb]) (někoho)

I ran into your old friends Vicki and Peter yesterday, and they asked after you.

pozvat dovnitř

phrasal verb, transitive, inseparable (invite to enter)

pozvat na rande

phrasal verb, transitive, separable (invite on a date)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
He asked her out.
Pozval ji na rande.

položit otázku

verbal expression (make enquiry)

The teacher said to her students, "If you don't understand the material, please ask a question!".

položit otázku

verbal expression (want to know [sth])

My young daughter asks me a lot of questions.

vyptávat se

verbal expression (consult many people) (mnoha lidí)

klást otázky

(make enquiries, pose questions)

vyptávat se

verbal expression (informal, figurative (be suspicious of [sth]) (z důvodu podezření)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu asked v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.