Co znamená belly v Angličtina?

Jaký je význam slova belly v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat belly v Angličtina.

Slovo belly v Angličtina znamená břicho, žaludek, břich, břicho, vlna, tělo, útroby, děloha, spodek, boule, , , pivní břicho, pivní pupek, pupík, břišní tanečnice, břišní tanec. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova belly

břicho

noun (informal (exterior: abdomen) (kůže)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The man's large belly hung over his belt.
Mužovo velké břicho mu viselo přes opasek.

žaludek

noun (informal (interior: stomach) (vnitřek)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Mary went home already because her belly was hurting.
Mary už šla domů, protože ji bolel žaludek (or: břicho).

břich

noun (informal (large stomach, paunch) (velké břicho)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
You can tell he's a beer drinker - he's got a real belly on him.
Je vidět, že rád pije pivo – má pořádný břich (or: pupek).

břicho

noun (underside of animal) (zvířecí)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The dog's belly looks distended. Snakes slither on their bellies.
Hadi se plazí po břiše.

vlna

noun (AU, NZ (wool: from sheep's underside) (ze spodní části ovce)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

tělo

noun (figurative (stringed instrument part) (strunného hudebního nástroje)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The belly of the guitar has mother-of-pearl inlay.

útroby

noun (figurative (inside cavity of [sth])

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
Reach into the belly of the machine and try to find the gears.

děloha

noun (dated (womb)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It was evident there was a baby in the woman's belly.

spodek

noun (figurative (underside)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Jack slid under the belly of the car to inspect the damage.

boule

noun (bulge)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The boat will go faster if there is more belly in the sail.

intransitive verb (swell)

transitive verb (swell)

pivní břicho, pivní pupek

noun (informal (fat stomach) (hovorový výraz)

pupík

noun (colloquial (navel)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

břišní tanečnice

noun (performs Middle Eastern dance)

Eva has been performing as a professional belly dancer for the past five years.

břišní tanec

noun (sensual Middle Eastern dance)

The art of belly dancing has been popular in the Near East for centuries.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu belly v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.