Co znamená boo v Angličtina?

Jaký je význam slova boo v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat boo v Angličtina.

Slovo boo v Angličtina znamená pískot, pískat, hučet, pískat na, hvízdat na, pískat, hvízdat, , baf. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova boo

pískot

noun (often plural (disapproving sound) (publika)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The comedian's crass joke was met with boos from the audience.

pískat, hučet

intransitive verb (jeer, express disapproval)

The crowd booed at the pitcher's outburst of anger.

pískat na, hvízdat na

transitive verb (jeer at) (publikum)

The audience booed the comedian until he left the stage.

pískat, hvízdat

transitive verb (jeer at) (publikum)

The crowd booed his comments.

interjection (sound made to jeer)

When the crowd heard the terrible comedian they began to shout, "boo."

baf

interjection (sound made to scare) (vylekání)

(citoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj). )
The little boy crept up behind the cat and shouted, "Boo!"

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu boo v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.