Co znamená bowled v Angličtina?

Jaký je význam slova bowled v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat bowled v Angličtina.

Slovo bowled v Angličtina znamená mísa, mísa, hrát bowling, kotlina, prohlubeň, hlavička, nadhazovat, lavor, dosáhnout skóre, stadion, koule, finále ligy v americkém fotbale, bowls, bowl, srazit k zemi, ohromit, udivit, akvárium, akvárium, mísa, záchodová mísa. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova bowled

mísa

noun (deep round dish)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We filled a bowl with popcorn before the movie.
Před začátkem filmu jsme naplnili mísu popcornem.

mísa

noun (bowlful) (objem)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I ate a bowl of peanuts as a snack.
Ke svačině jsem snědl misku buráků.

hrát bowling

intransitive verb (play tenpins, skittles)

We like to bowl on Wednesday nights.
Ve středu rádi hrajeme bowling.

kotlina

noun (geology: basin)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The bowl of the crater was about six kilometres in diameter.
Kotlina měla šest kilometrů na šířku.

prohlubeň

noun (bowl-shaped depression) (ve tvaru kráteru)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The bowl, or crater, of an extinct volcano is called a caldera.
Prohlubeň kráteru vyhaslé sopky se nazývá kaldera.

hlavička

noun (pipe: cup-shaped part) (část dýmky)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He filled the bowl of the pipe with tobacco.
Nacpal hlavičku dýmky tabákem.

nadhazovat

intransitive verb (cricket: be bowler) (v kriketu)

The captain told Fred that it was his turn to bowl.
Kapitán řekl Fredovi, že nadhazuje.

lavor

noun (for washing dishes) (na umývání nádobí)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Lisa left the casserole dish to soak in the bowl.
Lisa nechala zapékací misku odmočit v lavoru.

dosáhnout skóre

transitive verb (achieve, score in bowling) (v bowlingu)

He bowled a perfect game.
Při hře bowlingu dosáhl perfektního skóre.

stadion

noun (US (arena, stadium)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
One championship is played in the Peach Bowl in Georgia.

koule

noun (ball for ninepins, tenpins) (na bowling, kuželky)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Audrey threw the bowl and scored a strike.

finále ligy v americkém fotbale

noun (US (competition)

The Super Bowl is the major event of the football season.

bowls

noun (sport: lawn bowls) (sport)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Brian enjoys playing bowls with his friends at the weekend.

bowl

noun (ball for bowls) (pomůcka k hraní bowls)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The bowl is the wooden ball with flattened sides used to play bowls.

srazit k zemi

phrasal verb, transitive, separable (knock to the ground)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The big dog was so excited that he ran up and bowled over the little boy.

ohromit, udivit

phrasal verb, transitive, separable (figurative, often passive (astound, amaze)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My colleagues' kindness following my car accident really bowled me over.

akvárium

noun (container for pet fish)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I need to clean the fish bowl this week.

akvárium

noun (figurative (place, situation: no privacy) (přeneseně)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I can't stand living in this fish bowl a minute longer!
Nevydržím už v tomhle akváriu žít ani minutu.

mísa

noun (receptacle for stirring ingredients) (na míchání ingrediencí)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

záchodová mísa

noun (basin of lavatory)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu bowled v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.