Co znamená brigade v Angličtina?

Jaký je význam slova brigade v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat brigade v Angličtina.

Slovo brigade v Angličtina znamená brigáda, hnutí, nastoupit, hasiči. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova brigade

brigáda

noun (military, etc.: special unit) (vojenská jednotka)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Colonel Smith is the commander of an army brigade.

hnutí

noun (figurative, pejorative (group on moral crusade) (za určitou věc)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
My dad is always moaning about the "politically correct brigade."

nastoupit

transitive verb (form into brigade) (do vojenského útvaru)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The commander brigaded the troops into a tight formation before beginning the march.

hasiči

noun (fire-fighting unit)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
Someone called the fire department after we lit our bonfire. The fire brigade took five hours to put out the house fire.
Udělali jsme si táborák a někdo na nás zavolal hasiče.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu brigade v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.