Co znamená chases v Angličtina?

Jaký je význam slova chases v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat chases v Angličtina.

Slovo chases v Angličtina znamená pronásledovat, honit, snažit se o, pronásledování, honba, vrýt, vyrýt, pronásledovat, honit se za, popohánět, běhat za děvčaty, odehnat, odehnat, odehnat, marné hledání. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova chases

pronásledovat, honit

transitive verb (pursue)

The dogs chased the rabbit.
Psi pronásledovali zajíce.

snažit se o

transitive verb (figurative (strive for)

You should never give up chasing your dreams.

pronásledování

noun (literal pursuit)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
My cat never manages to catch a mouse, but she enjoys the chase.

honba

noun (figurative (pursuit) (za úspěchem)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The team is in a chase for the championship.
Tým je v honbě za titulem.

vrýt, vyrýt

transitive verb (metal: engrave) (do kovu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Yvonne is chasing the beautiful silver ring she is making.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Do prstenu si nechal vrýt (or: vyrýt) jméno manželky.

pronásledovat

phrasal verb, transitive, inseparable (pursue [sb])

The police chased after the burglar and caught him in my neighbour's garden.

honit se za

phrasal verb, transitive, inseparable (seek [sth] unrealistic) (přeneseně: něčím nereálným)

John is rather homely, but he's always chasing after the pretty girls.

popohánět

phrasal verb, transitive, separable (figurative, informal (check, assist progress) (urychlovat postup)

Those books should have arrived yesterday; could you please chase the order?

běhat za děvčaty

verbal expression (informal (try to seduce young women)

Ron seems to spend most of his time chasing after girls.

odehnat

(shoo)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Chase away that dog before it eats your food.

odehnat

(scare into running away)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

odehnat

(figurative (banish, get rid of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It was a good luck charm to chase away nightmares.

marné hledání

noun (figurative, informal (pointless search)

The sheriff was sent on a wild goose chase to find the fugitive. Trying to find the missing papers turned out to be a wild-goose chase.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu chases v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.