Co znamená chill v Angličtina?

Jaký je význam slova chill v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat chill v Angličtina.

Slovo chill v Angličtina znamená chladno, chladit, studený, v pohodě, nachlazení, zimnice, mrazení, pohnutí, uklidnit se, relaxovat, povyrazit si s, vyrazit si s, relaxovat. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova chill

chladno

noun (coldness)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Ian put on a thick scarf to protect against the chill.
Ian si nasadil tlustou šálu, aby se ochránil před chladnem (or: chladem).

chladit

transitive verb (food, drink: cool)

You should chill white wine before serving it.
Před podáváním byste bílé víno měli (vychladit).

studený

adjective (wind: cold) (vítr)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
A chill wind rattled the dry leaves on the porch.
Studený vítr házel suchými listy na zápraží.

v pohodě

adjective (slang (person: easy-going) (neformální: o člověku)

I don't think he'll get angry, he's pretty chill.

nachlazení

noun (illness: slight cold)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
After hiking in the rain, John caught a chill.

zimnice

plural noun (cold sensation, shivering)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
If you've got chills, you may have the flu.

mrazení

plural noun (feeling of fear, unease) (přeneseně: při strachu)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
That horror film gave me the chills. I get the chills when I'm alone in this house at night.

pohnutí

plural noun (feeling moved by [sth]) (přeneseně: emoční)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
That beautiful melody always gives me chills.

uklidnit se

intransitive verb (slang (calm down, not worry) (nedělat si starosti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I wish you would just chill; I'll be fine!
Kéž by ses uklidnil. Budu v pořádku!

relaxovat

intransitive verb (slang (relax)

I'm just chilling at home today.

povyrazit si s, vyrazit si s

(slang (hang out, socialize)

I'm chilling with the guys at Frankie's Bar today.

relaxovat

phrasal verb, intransitive (informal (relax)

I like to chill out in front of the television with a glass of wine and some nibbles. My friend was upset and uptight so I told him to chill out.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu chill v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.