Co znamená creative v Angličtina?

Jaký je význam slova creative v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat creative v Angličtina.

Slovo creative v Angličtina znamená kreativní, tvořivý, kreativní, tvořivý, kreativní, tvůrčí, , kreativní psaní. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova creative

kreativní, tvořivý

adjective (original, innovative)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My art teacher is creative and produces really original work.
Můj učitel výtvarné výchovy je opravdu kreativní a tvoří originální díla.

kreativní, tvořivý

adjective (with ability to create) (mající schopnost tvořit)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Early humans began to display their creative potential by using tools.

kreativní

adjective (using novel methods) (užívající nové metody)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
In this business, you must use new methods and be creative to stay ahead.

tvůrčí

adjective (productive)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This workforce is very creative and always meets the production targets.

noun (person doing creative work)

The creatives deserve most of the credit for the television show's enduring popularity.

kreativní psaní

noun (art of writing fiction and poetry) (literatura)

I don't think I learnt much in the creative writing classes I did as a teenager.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu creative v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.