Co znamená ethics v Angličtina?

Jaký je význam slova ethics v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat ethics v Angličtina.

Slovo ethics v Angličtina znamená etika, etika, morálka, etika, morálka, etika, pracovní morálka. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova ethics

etika

noun (moral principle, belief)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
In accordance with this ethic, we should all give away our wealth.

etika, morálka

plural noun (personal morals) (jedinec)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My ethics would prevent me from taking a job in a distillery.

etika, morálka

plural noun (society: moral code) (společnost)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The ethics of foreign cultures must be looked at in context.

etika

noun (moral philosophy) (obor)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Everyone we read in ethics has been dead for hundreds of years.

pracovní morálka

noun (belief in working hard)

He has a very strong work ethic, sometimes to the detriment of his family life.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu ethics v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.