Co znamená evenings v Angličtina?

Jaký je význam slova evenings v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat evenings v Angličtina.

Slovo evenings v Angličtina znamená večer, večerní, večer, soumrak, ještě, dokonce, i přes, rovný, rovnoměrný, rovnoběžný, rovnoměrný, pravidelný, stejný, vyrovnáno, vyrovnat, sudý, hladký, vyrovnaný, přesný, vodorovný, rovnoměrný, stejnoměrný, kvit, klidný, večer, Even, evenština, srovnat, vyrovnat, srovnat, zarovnat, vyhladit, večerní oděv, večerní róba, dobrý večer, večer, večer, . Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova evenings

večer

noun (late day and early night)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
It is beautiful here in the evening.
O večerech je tady krásně.

večerní

noun as adjective (light: twilight)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He could still see well in the evening light.
Viděl dobře i ve večerním světle.

večer

noun (before nightfall: on given day)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Saturday evening is the best time for relaxing in front of the TV.
Sobotní večer je nejlepší čas k relaxaci u televize.

soumrak

noun (figurative (period of decline) (přeneseně: doba úpadku)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
At this point it was obvious that he was in the evening of his great life.

ještě

adverb (still, yet)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I feel even worse than I look.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Dnes bylo zima a zítra má být dokonce ještě chladněji.

dokonce

adverb (including: extreme case)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
It was so easy, even a child could do it.
Bylo to tak jednoduché, že by to zvládlo dokonce i dítě.

i přes

adverb (despite)

He didn't leave her even after all she had said.
Neopustil ji i přes všechno, co mu řekla.

rovný

adjective (flat)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This floor's not very even.
Ta podlaha není moc rovná.

rovnoměrný

adjective (uniform)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Apply the paint in an even layer over the surface.
Nanes na tu plochu rovnoměrnou vrstvu barvy.

rovnoběžný

adjective (level)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
When you hang the curtains, remember that the curtain rod and the top of the window should be even.

rovnoměrný, pravidelný

adjective (no fluctuations)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
His pulse was very even.
Jeho tep byl velmi pravidelný.

stejný

adjective (mainly US (equal in quantity)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Add an even mixture of milk and cream.
Přidej mléko a smetanu ve stejném poměru.

vyrovnáno

adjective (sports: tied) (ve sportu)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She was winning a moment ago but now they're even.
Před chvílí vyhrávala, ale teď je vyrovnáno.

vyrovnat

transitive verb (make even) (sport)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
United scored in the last minute to even the score.
United skóroval v poslední minutě a vyrovnal stav utkání.

sudý

adjective (number: divisible by two)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Since there's an even number of us we can work in pairs.
Je nás sudý počet, takže můžeme pracovat ve dvojicích.

hladký

adjective (smooth)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He sanded the table to make the surface even.

vyrovnaný

adjective (equal)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
They're such even players that their games go on forever.

přesný

adjective (exact) (ne zaokrouhlený)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It cost an even two dollars.

vodorovný

adjective (horizontal)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She made sure the pictures were even.

rovnoměrný, stejnoměrný

adjective (equal in measure)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The pressure has to be even in all four tyres.

kvit

adjective (people: owe nothing) (hovorový výraz)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
After you make this payment we'll be even.
Po té platbě si budeme kvit.

klidný

adjective (temper: calm)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She has intelligence, good looks and an even temper.

večer

noun (archaic or literary (evening)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
It was a beautiful summer's even and everything was bathed in golden light.

Even

noun (member of Siberian people) (obyvatel Sibiře)

(vlastní jméno mužského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu mužského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Jan, Cheb, Merkur).)
The Evens are a people living in the far east of Russia.

evenština

proper noun (language) (jazyk Evenků)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

srovnat, vyrovnat

intransitive verb (become equal)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The score evened towards the end of the game.

srovnat, zarovnat

transitive verb (make level)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They used a roller to even the lawn.
Pomocí válce srovnali trávník.

vyhladit

transitive verb (make smooth)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He evened the surface of the door with a plane.

večerní oděv

noun (formal clothing) (pro formální příležitost)

večerní róba

noun (woman's long formal garment) (dámské slavnostní šaty)

dobrý večer

interjection (greeting)

"Good evening, Sir. Are you ready to order?" asked the waiter.

večer

adverb (every late afternoon, early night) (každý)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I generally return from work late in the evening.

večer

adverb (on a given evening) (v daný den)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
In the evening, straight after dinner, I played a computer game.

adverb (time: P.M.)

He's coming round at 7.30 in the evening.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu evenings v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.