Co znamená everest v Angličtina?

Jaký je význam slova everest v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat everest v Angličtina.

Slovo everest v Angličtina znamená někdy, vůbec, opravdu nikdy, , vážně, opravdu, vždy, vždycky, jako vždy, někdy příště, někdy předtím, stále se měnící, od té doby, co, od té doby, stále rostoucí, navždy, navždy, spokojeně, sotva kdy, jestli kdy, jestli vůbec, více než kdy předtím, nikdy v životě, zřídka, pakliže vůbec. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova everest

někdy

adverb (at any time) (v otázkách)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Have you ever been to New York?
Už jsi někdy byl v New Yorku?

vůbec

adverb (of all time, in history) (v kladné větě, jaktěživ)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The Beatles were one of the most successful bands ever.
Beatles byla jedna z vůbec nejúspěšnějších kapel.

opravdu nikdy

adverb (emphatic: never)

I have never, ever, been to Paris.
V Paříži jsem nikdy, opravdu nikdy nebyl.

adverb (informal (emphatic)

Did the audience like her? Did they ever!

vážně, opravdu

adverb (UK, informal (with such, so: very)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He's ever so clever.
Je vážně (or: opravdu) chytrý.

vždy, vždycky

adverb (literary (always)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
They were ever mournful of that tragic day.
Byly stále zarmouceni z toho tragického dne.

jako vždy

adverb (as is always the case)

As ever, I didn't understand a word of what he was saying. The bus was late, as ever!

někdy příště

adverb (at any point in the future)

I'm sure he won't dare do such a thing ever again.

někdy předtím

adverb (at any point previously)

Women are choosing to stay single more than ever before.

stále se měnící

adjective (variable)

Online news sites enable us to keep up with our ever-changing world.

od té doby, co

conjunction (for entire time after)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Ever since she met Dave, she's given up on her other friends.
Od té doby, co poznala Davida, zapomněla na všechny své přátele.

od té doby

adverb (since then)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
His wife died a couple of years ago, and he's been depressed ever since.

stále rostoucí

adjective (increasing, expanding)

navždy

adverb (for eternity)

Charles promised to love Lucy for ever and ever.

navždy

adverb (fairytale ending) (konec příběhu)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Cinderella married her Prince Charming and they both lived happily ever after.

spokojeně

adverb (happy outcome)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The lost cat was found in the attic and the family lived happily ever after.

sotva kdy

adverb (rarely)

I hardly ever drink in the morning.

jestli kdy

conjunction (should it ever occur that)

Pop by if ever you feel like a chat.

jestli vůbec

adverb (even never)

This method is rarely, if ever, employed today.

více než kdy předtím

adverb (to the greatest extent so far)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Your adventure stories make me want to travel more than ever. After spending the weekend with him I like him more than ever.

nikdy v životě

adverb (informal (not ever)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I shall never ever forget you.

zřídka, pakliže vůbec

adverb (never or almost never)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I seldom, if ever, have time to relax and read a book.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu everest v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.