Co znamená every v Angličtina?

Jaký je význam slova every v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat every v Angličtina.

Slovo every v Angličtina znamená každý, každý, veškerý, úplně každý, úplně každý, každý den, každé ráno, každou noc, tu a tam, čas od času, , každý druhý den, každou chvíli, pokaždé, týdně, každý rok, mít v úmyslu, mít v plánu, ve všech ohledech. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova every

každý

adjective (each)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Every child must learn how to read.
Každé dítě se musí naučit číst.

každý

adjective (periodically) (periodicky)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
They visit their grandparents every two weeks.
Navštěvují své prarodiče každé (or: co) dva týdny.

veškerý

adjective (all potential) (všechen možný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We gave them every opportunity to apologize.
Dali jsme jim veškerou příležitost k omluvě.

úplně každý

adjective (all)

You need to check each and every quotation for word-for-word accuracy.

úplně každý

pronoun (all)

Each and every one filed in and sat down.

každý den

adverb (on a daily basis)

I have a shower every day.

každé ráno

adverb (early each day)

It is important to eat a good breakfast every morning. I have cereal and muesli for breakfast every morning except when I am on holiday.

každou noc

adverb (nightly)

I brush my teeth every night before I go to bed.

tu a tam

adverb (occasionally)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I love a take-away curry every now and again.

čas od času

expression (informal (occasionally)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Every now and then, a stray cat comes into our yard.

adjective (alternate)

The parents share custody; the father gets to see his daughter every other weekend.

každý druhý den

adverb (on alternate days)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The medication should be taken every other day.
Léky je nutné brát každý druhý den.

každou chvíli

adverb (now and again)

Every so often I treat myself to a piece of candy.

pokaždé

conjunction (on each occasion that)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Every time I go to the restaurant I order the same dish.

týdně

adverb (on a weekly basis)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I buy the local newspaper every week.

každý rok

adverb (annually)

We celebrate Christmas every year.

mít v úmyslu, mít v plánu

verbal expression (fully intend to do [sth])

I have every intention of keeping my promise. I had every intention of finishing the essay, but I just couldn't do it.

ve všech ohledech

adverb (in all ways)

He is a gentleman in every respect.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu every v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova every

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.