Co znamená names v Angličtina?

Jaký je význam slova names v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat names v Angličtina.

Slovo names v Angličtina znamená jméno, jméno, příjmení, pojmenovat, dát jméno, zmínit, uvést, název, jméno, celebrita, , renomé, věhlasný, známý, jmenný, označit, specifikovat, upřesnit, jmenovat, obvinit, nést jméno, rodné příjmení, název značky, příjmení, křestní jméno, tykat, celé jméno, celé jméno, křestní jméno, křestní jména, být známý pod jménem, dobré jméno, pojem, jen formálně, jménem, příjmení, příjmení za svobodna, jméno po sňatku, druhé jméno, jmenuji se, pojmenovat po, jmenovka, jmenovka, umělecké jméno, upřednostňované jméno, jméno napsané hůlkovým písmem, vlastní jméno, druhé křestní jméno, pseudonym, jméno ulice, běžný výraz, značka, označkovat, uživatelské jméno, uživatelské jméno, jakže se jmenuje?. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova names

jméno

noun (full name)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
My name is Peter Smith.
Moje jméno je Petr Smith.

jméno

noun (first name, given name)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
What's your name?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Jana je v naší rodině velmi oblíbené jméno, které se dědí z generace na generaci.

příjmení

noun (last name, surname, family name)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
My professor's name is Smith.
Příjmení mého profesora je Smith.

pojmenovat

transitive verb (give a name to)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you name all four members of the Beatles?
Pojmenujme tu píseň „Furtive Mission“.

dát jméno

transitive verb (give the name of)

They are going to name the baby Michael. Let's name the song "Furtive Mission".
Dají svému dítěti jméno Michael.

zmínit, uvést

transitive verb (mention names of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The police report named three witnesses.
Policejní zpráva zmínila tři svědky.

název

noun (designation)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Colin wants a new name for his band.

jméno

noun (figurative (repute) (reputace)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Jill is trying to make a name for herself.

celebrita

noun (figurative (celebrity, famous person)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The organizers want a big name to host the banquet.

noun (mere designation)

Johnson was chairman in name only.

renomé

noun (figurative (renown, reputation)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He married her for her good name and contacts.

věhlasný, známý

noun as adjective (commerce: famous, branded) (firma)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Jen likes to wear clothes from a name brand.

jmenný

noun as adjective (bearing a name)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The cinema usher wore his name tag with pride.

označit

transitive verb (identify)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The writer named Twain as his inspiration.

specifikovat, upřesnit

transitive verb (specify)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Just name your price, and I'll pay it.

jmenovat

transitive verb (appoint)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The council named a successor.

obvinit

transitive verb (accuse)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The police have named a suspect in the case.

nést jméno

transitive verb (be named after)

Many butterfly species bear the name of their discoverers.

rodné příjmení

noun (name on birth certificate)

Her birth name was Georgiana, but everyone just called her Georgie.

název značky

noun (product: trademark)

Does anyone have any better ideas for a new brand name?

příjmení

noun (surname, last name)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He's the last surviving male so it's his task to carry on the family name.

křestní jméno

noun (given or Christian name)

In the US "Michael" is a popular first name for boys. Most forms ask you to complete your surname followed by your first name.

tykat

transitive verb (call by given name) (někomu)

In Danish schools, it is common for children to first-name their teachers.

celé jméno

noun (first, middle and last names)

You must always give your full name when filling out government forms. Please state your full name to the judge.

celé jméno

noun (complete given and family names)

Hispanic cultures use the mother's last name as part of the child's full name.

křestní jméno

noun (first name)

Mrs. Johnson's given name is Edith.

křestní jména

plural noun (first, middle names)

Mr. Wilson's given names are Howard and Nicholas.

být známý pod jménem

(be known as)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The criminal goes by the nickname of 'The Black Cat'.

dobré jméno

noun (figurative (reputation)

Although they were never proven, the allegations tarnished his good name. A good name is worth more than riches.

pojem

noun ([sth] or [sb] famous) (všeobecně známý)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
All of these famous actresses are household names. The footballer David Beckham is now a household name.

jen formálně

adverb (not in fact or in practice)

Some products promoted as green are green in name only.

jménem

preposition (for: a cause or reason) (někoho)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

příjmení

noun (surname, family name)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The Royal Family's last name is Windsor.

příjmení za svobodna

noun (woman's surname before marriage)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
These days, a lot of women keep their maiden name after getting married.

jméno po sňatku

noun (woman's surname after marriage)

Women may be known by their married names or their maiden names.

druhé jméno

noun (second or additional given name)

I never use my middle name. His first name was Michael, but everyone called him by his middle name, John.

jmenuji se

(I am called, I am known as)

My name is Joe.

pojmenovat po

(give the same name as) (někom nebo něčem)

We'd like to name the baby after my mother if it's a girl.

jmenovka

noun (cloth label for name) (na oblečení)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
They had to sew name tags into all their clothes.

jmenovka

noun (metal or leather label for name)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The staff all wore name tags.

umělecké jméno

noun (writer's alias)

Writer Samuel Clemens used the pen name Mark Twain.

upřednostňované jméno

noun (what one likes to be called)

Her full name is Diana Lynn, but her preferred name is Lynn.

jméno napsané hůlkovým písmem

expression (write name without joining letters)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Please print name in full.

vlastní jméno

noun (name)

In English, common nouns usually begin with a lower-case letter and proper nouns with a capital.

druhé křestní jméno

noun (middle name)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Paul's second name is Ian.

pseudonym

noun (entertainer's pseudonym) (umělci)

A lot of actors adopt stage names that are shorter than their real names.

jméno ulice

noun (name of a road)

The street names in my area are all named after famous English poets.

běžný výraz

noun (drug: common name) (pojmenování něčeho)

Pot, weed and grass are commonly used street names for marijuana.

značka

noun (brand name, proprietary name)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Prescription drugs have both trade names and generic names.

označkovat

transitive verb (give brand name to)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

uživatelské jméno

noun (computing: log-in name) (informatika)

I typed in my user name and password to log in.

uživatelské jméno

noun (personal computer login or ID) (na počítači)

I forgot my username and password again!

jakže se jmenuje?

noun (slang (man: forgotten name) (nemůžeme si vybavit jméno)

I ran into what's-his-name again this afternoon.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu names v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.