Co znamená ran v Angličtina?

Jaký je význam slova ran v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat ran v Angličtina.

Slovo ran v Angličtina znamená běhat, provozovat, běhat, běžet, používat, řídit, udržovat, používat, očko, běžet, běhání, běh, výlet, cesta, trasa, série, řada, postupka, přeběh, kandidatura, tah, dráha, náklad, kus, výběh, pasáž, poptávka, běh, průměr, úprk, sprint, běhavka, prchat, utíkat, běžet, rozpíjet se, roztékat se, přátelit se s, migrovat, táhnout, závodit, účastnit se, běžet, doběhnout, jezdit, táhnout se, plazit se, jet, plout, dělat se oko, běžet, vést, procházet, znít, kandidovat, jezdit, odjíždět, vést, vést, téct, vytékat, odtékat, téct, pohybovat se, slzet, -, běžet, fungovat, vyjít, dorůstat, běžet za, utíkat za, zaběhnout, skočit, přejet po, hnát, oběhat, hnát, štvát, závodit s, přijít na, běžet, plynout, vést, táhnout se, rozprostírat se, vést, řídit, spravovat, zavést, zanést, projet, projet, pašovat, vydat, projít, ustanovit jako kandidáta, vést, řídit, riskovat, napustit, mít dluh, připsat, přejet po, pobíhat, pobíhat, narazit na, běhat za, pobíhat, lítat, utéct, utéct, uprchnout s, utíkat zpátky, utíkat zpět, vrátit zpátky, vrátit zpět, být pozadu, shodit, srazit, kandidovat v, narazit na, dostat se do, utéct, udělat kopii, odtéct, pokračovat, nemít, spotřebovat, dojít, vyběhnout, vyběhnout z, přejet, projet si, vyšplhat se na, dosahovat, směřovat k, obrátit se pro pomoc, přiběhnout k, nadělat, zvednout, narazit na, přátelit se s, zatknout, zaběhnout, , zkouška na nečisto, útěk z místa nehody, dát hit and run, hit and run, ujet od autonehody, homerun, dlouhodobě, na útěku, Utíkej!, Uháněj!, Poběž!, řádit, vyřizovat, srazit se, mít zpoždění, ubývat, tenčit se, obyčejný, odehnat od, odtékat z, utéct s, utéct s, utéct s, jet na, zkouška, vytahovat, stát se nekontrolovatelným, zchátralý, vyčerpaný, nesouhlas, , , období těsně před, před začátkem, předstartovní příprava, shrnutí, přepad, rozhodující souboj, testovací kolo. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova ran

běhat

intransitive verb (sprint, jog)

How fast can you run?
Jak rychle běháš?

provozovat

transitive verb (operate)

It costs a lot to run this machine.
Provozovat tento stroj stojí hodně.

běhat, běžet

transitive verb (cover a distance)

He runs three miles every morning.
Každé ráno běhá tři míle.

používat, řídit

transitive verb (operate a machine)

Do you know how to run a gas generator?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Víte, jak používat toto zařízení?

udržovat

transitive verb (maintain)

It costs more and more to run this car each year.
Udržovat to auto stojí rok od roku více.

používat

transitive verb (computer, etc.: use)

Abby runs three computers at the same time in her office.
Abby používá ve své kanceláři tři počítače najednou.

očko

noun (unravelling) (punčošky apod.)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I have a run in my tights.
Na silonkách se mi pustilo očko.

běžet

intransitive verb (operate, work)

Maria left the computer program to run overnight.
Maria nechala počítačový program běžet přes noc.

běhání

noun (jog)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I'm going for a run.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Pravidelným běháním se udržuji v kondici.

běh

noun (race) (závod)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
We're organizing a run for charity this weekend.
O tomto víkendu pořádáme charitativní běh.

výlet

noun (short trip)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Let's go for a run in the country.

cesta, trasa

noun (route)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The Paddington to Penzance run is almost six hours long.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Cesta autem z Prahy do Brna trvá přibližně dvě hodiny.

série, řada

noun (series)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We've had quite a run of bad luck lately.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Film vypráví o tom, jak série nešťastných náhod stmelí rozhádanou rodinu.

postupka

noun (series of cards) (karty)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
A "run" in cards is a sequence of the same suit.

přeběh

noun (cricket, baseball: score) (baseball, kriket)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
They scored twelve runs in the first over.

kandidatura

noun (election campaign) (politika)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
His run for office ended in failure.

tah

noun (fish: migration) (ryby)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He's gone up to Alaska for the salmon run.

dráha

noun (track)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
They built a new bobsled run for the Olympics.

náklad

noun (print run) (kniha)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
This book will have a run of 10,000 copies.

kus

noun (length) (délka)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
You'll need a two-metre run of cable.
Budete potřebovat dvoumetrový kus kabelu.

výběh

noun (fenced area) (oplocený)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
They put up a chicken run in the back yard.

pasáž

noun (music: roulade) (hudba)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He played the run beautifully.

poptávka

noun (strong demand)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We've had a run on these teapots since they went on special offer.

běh

noun (direction of change) (přeneseně)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The run of events has not been favourable.

průměr

noun (typical kind)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She's different from the typical run of candidates.
Lišila se od typického průměru uchazečů.

úprk, sprint

noun (dash)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
His run for the bus was clearly pointless - he was much too far away to stand a chance of catching it.

běhavka

plural noun (slang (diarrhoea) (hovorový výraz)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Those greasy tacos I ate at 2 in the morning gave me the runs.

prchat, utíkat, běžet

intransitive verb (flee)

Run for your lives!

rozpíjet se, roztékat se

intransitive verb (spread)

Her tears fell on the letter and made the ink run. Don't wash that new shirt with the sheets, the colour will run.

přátelit se s

intransitive verb (informal (keep company with)

He runs around with the wrong kind of people.

migrovat, táhnout

intransitive verb (migrate)

The salmon run in the spring.

závodit, účastnit se, běžet

intransitive verb (race)

He likes to run in competitions.

doběhnout

intransitive verb (horse racing: finish)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My horse ran third.
Můj kůň doběhl třetí.

jezdit

intransitive verb (transport: be in action) (být v provozu)

The bus runs every day but Sunday.
Autobus jezdí denně kromě neděle.

táhnout se, plazit se

intransitive verb (climb)

We're trying to get the roses to run along the trellis.

jet, plout

intransitive verb (sail) (na lodi)

We ran along the shore before pulling into the port.

dělat se oko

intransitive verb (thread: unravel)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
My stockings are starting to run.
Na punčochách se mi dělá oko.

běžet

intransitive verb (continue) (pokračovat)

The programme runs for two years.
Program běží už dva roky.

vést, procházet

intransitive verb (extend)

The cable runs between the walls.
Kabel vede mezi zdmi.

znít

intransitive verb (be worded)

The agreement runs as follows...
Dohoda zní následovně.

kandidovat

intransitive verb (stand for office) (politika)

He's running for the presidency.

jezdit, odjíždět

intransitive verb (transport: depart)

When does the bus run?

vést

intransitive verb (travel)

The highway runs along the valley.

vést

intransitive verb (glide, pass freely)

The cable runs through this pulley.

téct, vytékat

intransitive verb (flow strongly)

The blood ran down his back.

odtékat, téct

intransitive verb (empty)

The wastewater runs into the gutter.

pohybovat se

intransitive verb (range) (v rozmezí)

Our product line runs from basic to luxury.

slzet

intransitive verb (discharge fluid)

His eyes ran with tears.

-

intransitive verb (become) (neexistuje přesný ekvivalent)

The tap ran dry.
Kohoutek vyschnul.

běžet, fungovat

intransitive verb (business, etc.: operate)

It requires a lot of energy to keep this business running.

vyjít

intransitive verb (be printed) (v tisku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The ad will run in tomorrow's paper.

dorůstat

intransitive verb (be of a given dimension) (velikost)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Peaches are running small this season.

běžet za, utíkat za

(figurative, informal (have recourse to)

He always runs to the teacher if you make fun of him.

zaběhnout, skočit

(go to, hurry to)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Will you run to the shops with me?
Zaběhneš se mnou na nákup?

přejet po

(glide over) (povrchu apod.)

Larry let his fingers run across the tactile surface of the sculpture.

hnát

transitive verb (livestock: make run) (dobytek)

It's time to run the cattle to their new pasture.

oběhat

transitive verb (errand) (přeneseně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I have a few errands to run.
Musím zařídit pár věcí.

hnát, štvát

transitive verb (chase)

The dogs were running a fox.

závodit s

transitive verb (make compete)

He runs greyhounds on the weekends.
O víkendech závodí s chrty.

přijít na

transitive verb (cost) (cena)

That new roof could run you several thousand.
Tamta nová střecha tě může přijít na několik tisíc.

běžet, plynout

transitive verb (follow) (přeneseně)

We should just let events run their course.

vést

transitive verb (extend) (kudy)

They ran a telegraph cable under the Atlantic.

táhnout se, rozprostírat se

transitive verb (traverse)

The mountain range runs over half the country.
Pohoří se táhne přes půlku země.

vést, řídit, spravovat

transitive verb (act unsupervised)

She is quite capable of running the whole firm alone.

zavést

transitive verb (cause to ply a route)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They should run a bus to this town.
Měli by do tohohle města zavést autobus.

zanést

transitive verb (convey) (pěšky)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you run this letter to the post office?

projet

transitive verb (pass quickly)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She ran a brush through her hair. Rob ran a hand through his thick, dark hair.

projet

transitive verb (get past)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The police stopped him for running a red light.
Policie ho zastavila, protože projel na červenou.

pašovat

transitive verb (smuggle)

They used to run alcohol across the border during Prohibition.

vydat

transitive verb (print, publish)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
All the papers are running the story about the political scandal this morning. This magazine runs a lot of ads for cars.

projít

transitive verb (process) (čísla, data apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let's run the numbers and see if it will work. The computer seems to be running the program without a problem.

ustanovit jako kandidáta

transitive verb (sponsor a candidate)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The party wanted to run her for the senate seat.

vést, řídit

transitive verb (manage) (úřad, firmu)

Helen is the one who really runs the office.

riskovat

transitive verb (expose yourself to danger)

We don't want to run the risk of being sued.
Nechceme riskovat žalobu.

napustit

transitive verb (let liquid flow)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let me run you a bath.

mít dluh

transitive verb (accumulate a debt)

He runs a tab at the local bar. This business has been running a large overdraft for the last year.

připsat

transitive verb (add to an account) (na účet)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you run it to my tab?

přejet po

(glide over) (rukou po povrchu apod.)

She ran her fingers over the fine silk.

pobíhat

phrasal verb, intransitive (UK (move around quickly)

The children were running about excitedly.

pobíhat

phrasal verb, intransitive (UK, informal (go about things hurriedly) (ve spěchu něco dělat)

We spent an hour running about, tidying the house before our guests arrived.

narazit na

phrasal verb, transitive, inseparable (encounter by chance) (náhodou objevit)

I ran across this quote by Oscar Wilde while studying another author. On the writers' weekend, I ran across a guy with a lot of useful contacts in the publishing world.

běhat za

phrasal verb, transitive, inseparable (chase)

My dog loves to run after a ball.
Můj pes hrozně rád běhá za míčkem.

pobíhat

phrasal verb, intransitive (move around quickly)

We wanted a garden where the children could run around and play.

lítat

phrasal verb, intransitive (informal (go about things hurriedly) (přen.: spěšně vyřizovat)

Sheila has three young children, so she spends all day running around.

utéct

phrasal verb, intransitive (flee, escape)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He ran away before the police could catch him. The people ran away from the lion that escaped from the zoo.

utéct

phrasal verb, intransitive (informal (child: leave home) (z domova)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Sometimes children run away from home when they are mad at their parents.

uprchnout s

phrasal verb, intransitive (steal [sth]) (ukrást)

The masked man ran away with the silver.

utíkat zpátky, utíkat zpět

phrasal verb, intransitive (return)

Jeremy had forgotten the flowers, but he didn't have time to run back.

vrátit zpátky, vrátit zpět

phrasal verb, transitive, separable (return [sth])

být pozadu

phrasal verb, intransitive (informal (be late)

Jane woke up late and is running behind.

shodit

phrasal verb, transitive, separable (informal (disparage)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Mark's girlfriend is always running him down; she never says anything nice about him.

srazit

phrasal verb, transitive, separable (hit with a vehicle) (vozidlem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

kandidovat v

phrasal verb, transitive, inseparable (stand for: election)

narazit na

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (meet [sb] by chance) (někoho potkat)

I ran into my cousin yesterday at the market.

dostat se do

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (encounter [sth])

The project has run into some difficulties.
Projekt se dostal do problémů.

utéct

phrasal verb, intransitive (flee)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I saw the intruder run off as soon as he heard the alarm.

udělat kopii

phrasal verb, transitive, separable (copies: print, duplicate)

Could you please run off a hundred copies of this handout for me?

odtéct

phrasal verb, intransitive (flow away)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When it rains, water runs off and ultimately makes its way to a river, lake, or the ocean.

pokračovat

phrasal verb, intransitive (continue)

The meeting ran on until seven in the evening, and still no agreement was reached.

nemít

phrasal verb, intransitive (have none left) (o něčem, co bylo spotřebováno)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you go and buy milk? We've completely run out.
Můžeš zajít pro mléko? Už nemáme vůbec žádné.

spotřebovat

(use up supplies) (nějaké zásoby)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We do need to go shopping as we have run out of teabags.

dojít

phrasal verb, intransitive (be depleted) (spotřebovat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If medical supplies are allowed to run out, lives will be put in danger.

vyběhnout

phrasal verb, intransitive (exit rapidly) (rychle vyjít)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Ian knew that if he ate breakfast he would miss his bus, so he grabbed an apple as he ran out.

vyběhnout z

(exit rapidly) (rychle vyjít)

Petra found the film so scary, she ran out of the cinema.

přejet

phrasal verb, transitive, separable (vehicle: knock down) (vozidlem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm so sorry; I accidentally ran over your cat!

projet si

phrasal verb, transitive, inseparable (rehearse, review) (přeneseně: prozkoušet)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We will run through that difficult song once more before the show starts.
Ještě jednou si projedeme tuhle náročnou písničku, než začne představení.

vyšplhat se na

phrasal verb, transitive, inseparable (cost) (přeneseně: cena)

The cost of a new roof could run to several thousand dollars.

dosahovat

phrasal verb, transitive, inseparable (extend to) (velikosti, objemu apod.)

The author's final draft ran to over 500 pages.

směřovat k

phrasal verb, transitive, inseparable (tend toward)

The teenager's taste in movies ran to horror and slapstick comedies.

obrátit se pro pomoc

phrasal verb, transitive, inseparable (turn to for help)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Aren't you too old to keep running to your mother every time things go wrong?

přiběhnout k

(run to [sth/sb] and stop)

The boys ran up to the front of the church.

nadělat

phrasal verb, transitive, separable (incur bill) (dluh, účty)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Shawna ran up a huge phone bill last month.
Swahna si minulý měsíc nadělala obrovský účet za telefon.

zvednout

phrasal verb, transitive, separable (make larger, increase) (zvýšit, zvětšit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The sudden shortage ran up the prices of butter and cheese.

narazit na

(face challenge) (problém)

The explorers ran up against some serious problems when the weather suddenly worsened.

přátelit se s

phrasal verb, transitive, inseparable (US, figurative (be friends with)

He has been known to run with a bad crowd.

zatknout

phrasal verb, transitive, separable (informal (arrest)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

zaběhnout

phrasal verb, intransitive (visit quickly) (krátce navštívit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

phrasal verb, transitive, separable (printing: add without indenting)

zkouška na nečisto

noun (trial, rehearsal)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
We've only got one chance to get it right, so let's do a dry run first.

útěk z místa nehody

noun (fleeing the scene after a collision)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The collision would have been considered an accident, but after the driver sped off it became a hit-and-run.

dát hit and run

intransitive verb (baseball) (termín z baseballu)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

hit and run

noun (baseball) (termín z baseballu)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
A hit-and-run is a risky strategy that potentially has a high reward.

ujet od autonehody

noun ([sb]: leaves accident scene)

The police went to auto body repair shops to find the hit-and-run driver's car.

homerun

noun (baseball: run scored by batter on single hit) (baseball)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The batter hit a home run and began his ceremonial trot around the bases.

dlouhodobě

expression (eventually)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It's probably for the best in the long run. It will be a little bumpy at first, but in the long run it will be well worth it.

na útěku

adverb (evading capture)

He escaped from prison and is on the run.

Utíkej!, Uháněj!, Poběž!

interjection (informal (go)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

řádit

(animals, people: be out of control) (nekontrolovaně)

The crowd ran amok at the sound of gunfire. The farmer was alarmed to find a fox running amok in the henhouse.

vyřizovat

verbal expression (go out to do chores) (povinnosti)

I've been running errands all morning, and still haven't finished everything I need to do!

srazit se

(collide with, crash into)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Two cars ran into each other this morning. According to the report, the bus ran into the wall at a high speed.

mít zpoždění

intransitive verb (informal (be behind schedule)

I'd love to stop and talk to you, but I'm running late for an important meeting with my boss.

ubývat, tenčit se

verbal expression (informal (have little left of [sth]) (zásoby apod.)

I hope we find a gas station soon, as this car is running low on fuel.

obyčejný

adjective (informal (ordinary, average)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

odehnat od

(US, informal (chase away)

The protesters were run off the property by the police.

odtékat z

(flow from)

Rainwater will run off a slanted roof.

utéct s

verbal expression (steal) (ukradnout)

The housekeeper ran off with the silver.

utéct s

verbal expression (kidnap) (unést někoho)

utéct s

verbal expression (leave partner for [sb] else) (opustit partnera)

Mrs. Johnson apparently ran off with her gardener!
Paní Johnsonová asi utekla se svým zahradníkem!

jet na

(use for fuel) (na nějaké palivo)

This truck runs on diesel.

zkouška

noun (informal (rehearsal, review) (nácvik)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The actors wore their costumes for a final run-through of the play.

vytahovat

(flag, banner: raise on pole) (např. vlajku)

The Boy Scouts are running the flag up the pole.
Skauti vytahují vlajku na stožár.

stát se nekontrolovatelným

intransitive verb (be uncontrolled)

Residents say that gangs are running wild in the streets.

zchátralý

adjective (informal (decrepit, dilapidated)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The shack by the river was old and run down.

vyčerpaný

adjective (informal (person: exhausted)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Well, Doctor, I've been feeling listless and run down recently.

nesouhlas

noun (informal (quarrel, disagreement)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Billy had a run-in with a bully at school today.

noun (printing: text added without indenting)

adjective (printing: added without indenting)

období těsně před

noun (preceding period)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Restaurants make a large part of their annual profit in the run-up to Christmas.

před začátkem

noun (time of preparation)

In the run-up to the World Cup, football fans all over the world become crazy with excitement.
Před začátkem Světového poháru začínají fanoušci po celém světě šílet nedočkavostí.

předstartovní příprava

noun (aircraft: prior to take-off) (před startem letadla)

The plane began to make its run-up to take-off.

shrnutí

noun (informal (summary)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
George asked his assistant for a rundown before the meeting.

přepad

noun (uncountable (overflowed liquid) (vody)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Runoff from the fields is polluting local streams.

rozhodující souboj

noun (election, race: deciding round)

Only two candidates can compete in the runoff.

testovací kolo

noun (trial)

Rory took his race car to the track for a test run.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu ran v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.