Co znamená walked v Angličtina?

Jaký je význam slova walked v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat walked v Angličtina.

Slovo walked v Angličtina znamená jít pěšky, jít pěšky, venčit, procházka, přešlapovat po, pomoci jít, doprovodit, , meta zdarma, objevit se, ukázat se, jednat, chovat se, udělat kroky, získat metu zdarma, jít zdarma na metu, procházet se, odejít, odejít, vyváznout, snadno vyhrát, chodit okolo, jít okolo, jít dál, vejít do, narazit do, vrazit do, narazit na, odejít, vychodit, odejít s, vyhrát, zvítězit, opustit, vycouvat z, přijít k, přejít přes, šlapat po, přijít k, jít se projít, vydat se na procházku, jít na procházku, jít někam, procházet se, procházet se podél, procházet se, obejít, jít zpátky, vstoupit do, vejít, jít dál, pohybovat se na tenkém ledě, odejít, odejít od, odejít z, chodit s, procházet kolem, procházet okolo, procházet kolem, procházet okolo, vyvenčit psa, provést, předvedení, vysvětlovací, neobjednaný, , osoba bez objednání, , jisté vítězství, šatna. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova walked

jít pěšky

intransitive verb (travel on foot)

Would you like to ride or walk?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Po cestě kráčel nějaký muž.

jít pěšky

(travel somewhere on foot) (někam)

The children always walk to school.
Děti chodí do školy vždycky pěšky.

venčit

transitive verb (dog: cause to walk) (psa)

Jay needs to walk his dog.
Jay potřebuje venčit (or: vyvenčit) psa.

procházka

noun (activity, stroll)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
They go for a walk each night after dinner.
Každou noc po večeři chodí na procházku.

přešlapovat po

transitive verb (pace)

She walked the floor, worrying about what was going to happen.

pomoci jít

transitive verb (help [sb] to walk) (někomu)

The Boy Scout walked the elderly man across the street.

doprovodit

transitive verb (accompany on foot) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm going to walk my mother to the shop.

transitive verb (move by rocking)

Let's walk the heavy bookshelf across the room instead of carrying it.

meta zdarma

noun (baseball: going to first base on balls) (baseball)

objevit se, ukázat se

intransitive verb (appear alive) (duch apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Ghosts walk by night.

jednat, chovat se

intransitive verb (go, conduct yourself)

The prophet taught us to walk in peace.

udělat kroky

intransitive verb (basketball: move illegally) (basketbal)

The basketball player was going to score, but he walked.

získat metu zdarma

intransitive verb (baseball: go to first base on balls) (baseball)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

jít zdarma na metu

transitive verb (baseball: send to first base on balls) (baseball)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The pitcher walked three batters in a row.

procházet se

phrasal verb, intransitive (stroll around, go around on foot)

odejít

phrasal verb, intransitive (go or leave on foot)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Instead of arguing with me, he simply walked away.

odejít

phrasal verb, intransitive (figurative (abandon [sth] or [sb]) (přeneseně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you're being treated so terribly, then you need to walk away.

vyváznout

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (escape)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The car was totalled, but the driver walked away with minor injuries.

snadno vyhrát

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (take, steal)

The ruling party walked away with the election after the opposition decided to boycott it.

chodit okolo

phrasal verb, transitive, inseparable (go past on foot) (míjet)

I have walked by that shop a hundred times but I've never gone in.
Kolem toho obchodu jsem prošla (or: šla) snad stokrát, ale nikdy jsem nešla dovnitř.

jít okolo

phrasal verb, transitive, inseparable (stroll by the side of) (procházet se)

jít dál

phrasal verb, transitive, inseparable (go along on foot)

Walk down Elm Street then turn left at the corner.
Jděte dál Jilmovou ulicí a na rohu odbočte doleva.

vejít do

phrasal verb, transitive, inseparable (enter: on foot) (místnosti apod.)

I walked right into his trap.

narazit do, vrazit do

phrasal verb, transitive, inseparable (bump against: [sb] or [sth])

A woman walked into me in the street and didn't even apologise. I wasn't looking where I was going, and walked right into the wall.
Na ulici do mě vrazila (or: narazila) jedna žena a ani se neomluvila.

narazit na

phrasal verb, transitive, inseparable (encounter unexpectedly) (přen.: někoho potkat)

I just happened to walk into your brother at the store. He looks great!

odejít

phrasal verb, intransitive (go away on foot)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He became angry and walked off.

vychodit

phrasal verb, transitive, separable (calories, fat: burn by walking)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I've just had a heavy lunch so I suppose I'd better go and walk it off.
Měl jsem velký oběd, radši bych to měl jít asi vychodit (or: rozchodit).

odejít s

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (take, steal) (lupem)

After he broke into the house, the thief walked off with all my jewelry.

vyhrát, zvítězit

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (win)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

opustit

phrasal verb, intransitive (figurative (abandon [sth] or [sb])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When Sally lost her job, her husband walked out.
Když Sally přišla o práci, její manžel ji opustil.

vycouvat z

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (refuse to fulfil obligation) (přeneseně: vyhnout se závazku)

The player denied that he had any intention of walking out on his contract.

přijít k

phrasal verb, intransitive (approach on foot) (někomu)

Jenna walked over to her and shook her hand in greeting.

přejít přes

phrasal verb, transitive, inseparable (cross on foot)

Just walk over the bridge to get to that part of town. I've had to walk all over York to find your house.
Aby ses dostal do té části města, musíš přejít přes most.

šlapat po

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative, informal (treat disrespectfully) (přen.: jednat s někým špatně)

Larry walked over at least three people to serve as chairman of the board.

přijít k

phrasal verb, intransitive (approach on foot) (někomu)

A stranger walked up and asked me the way to the beach.

jít se projít

verbal expression (take a stroll)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Imogen went for a walk to get some fresh air.

vydat se na procházku

verbal expression (figurative, informal (go missing) (přeneseně: ztratit se)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
My wallet seems to have gone for a walk; have you seen it?
Moje peněženka se asi vydala na procházku, neviděl jsi ji?

jít na procházku

verbal expression (go for a stroll)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I asked my girlfriend if she would like to take a walk with me.

jít někam

interjection (slang (go away) (hovor.: odejít)

He started getting on my nerves, so I told him to take a walk.
Začal mě štvát, tak jsem mu řekla, ať jde někam.

procházet se

(stroll)

Lucie walked along in silence, lost in thought.

procházet se podél

(stroll the length of [sth])

We walked along the canal at sunset.

procházet se

(stroll about, go about on foot)

I didn't have a place to go. I was just walking around.

obejít

(stroll outside [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You'll have to walk around the mountain to get to the other side.

jít zpátky

intransitive verb (return on foot) (pěšky)

When he realized he had forgotten to buy eggs, Ray walked back to the store.

vstoupit do

(enter on foot)

Whenever someone walks in the store, a bell sounds.

vejít

(enter without invitation) (bez dovolení)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It is better to knock first than simply walk in.
Je lepší nejdřív zaklepat, a ne rovnou vejít.

jít dál

(go by without stopping)

She tried to greet him in the street, but he walked on without saying hello.

pohybovat se na tenkém ledě

verbal expression (figurative (take a risk)

You're walking on thin ice if you keep insulting Katie.

odejít

(exit on foot)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Matthew walked out without replying.
Matthew odešel, aniž by odpověděl.

odejít od

verbal expression (figurative (abandon, leave) (někoho)

Her boyfriend walked out on her when he discovered she was pregnant by another man. Julie walked out on her husband when things got tough.
Když zjistil, že je jeho přítelkyně těhotná s jiným mužem, odešel od ní.

odejít z

verbal expression (exit on foot)

She walked out of the apartment, keys in hand. Instead of yelling, she decided to walk out of the office in silence.

chodit s

verbal expression (UK, dated (date)

The actress was reported to be walking out with a millionaire businessman.

procházet kolem, procházet okolo

(go by on foot)

Every day, I sit at my window, watching the children walk past on their way to school.
Každý den jsem seděl u okna a sledoval děti, jak cestou do školy procházejí kolem.

procházet kolem, procházet okolo

(go by on foot) (někoho/něčeho)

vyvenčit psa

verbal expression (walk with pet dog for exercise)

I walk the dog every day.

provést

(figurative (guide [sb]) (někoho něčím)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
This video will walk you through the process of creating an animated gif.

předvedení

noun (figurative (practice, going through [sth]) (ukázka)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The librarian gave the new students a walk-through of the procedure for borrowing books.

vysvětlovací

adjective (figurative (practice, guided)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

neobjednaný

adjective (without an appointment) (např. pacient)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

adjective (large enough to be walked into)

osoba bez objednání

noun ([sb] who comes without an appointment) (např. pacient)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

noun ([sth] big enough to walk into)

The house has plenty of clothes storage space, with each bedroom having its own walk-in. Food is refrigerated in the restaurant's walk-in.

jisté vítězství

noun (US, figurative (assured victory)

That candidate is sure to win the election; it's a walk-in.

šatna

noun (room used for storing clothes) (oddělená místnost jen na šaty)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The walk-in closet has plenty of room for clothes and shoes.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu walked v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.