Co znamená walking v Angličtina?

Jaký je význam slova walking v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat walking v Angličtina.

Slovo walking v Angličtina znamená chůze, procházka, jdoucí, jít pěšky, jít pěšky, venčit, procházka, přešlapovat po, pomoci jít, doprovodit, , meta zdarma, objevit se, ukázat se, jednat, chovat se, udělat kroky, získat metu zdarma, jít zdarma na metu, chůze, hůl, strašilka, chodítko. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova walking

chůze

noun (travelling on foot)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Walking saves you money on bus fares or petrol and it's good exercise too.

procházka

noun (hiking, trekking)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Wendy goes walking every weekend.
Wendy chodí každý víkend na procházku.

jdoucí

adjective (travelling on foot)

(příčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.)
The walking man strode along the street.

jít pěšky

intransitive verb (travel on foot)

Would you like to ride or walk?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Po cestě kráčel nějaký muž.

jít pěšky

(travel somewhere on foot) (někam)

The children always walk to school.
Děti chodí do školy vždycky pěšky.

venčit

transitive verb (dog: cause to walk) (psa)

Jay needs to walk his dog.
Jay potřebuje venčit (or: vyvenčit) psa.

procházka

noun (activity, stroll)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
They go for a walk each night after dinner.
Každou noc po večeři chodí na procházku.

přešlapovat po

transitive verb (pace)

She walked the floor, worrying about what was going to happen.

pomoci jít

transitive verb (help [sb] to walk) (někomu)

The Boy Scout walked the elderly man across the street.

doprovodit

transitive verb (accompany on foot) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm going to walk my mother to the shop.

transitive verb (move by rocking)

Let's walk the heavy bookshelf across the room instead of carrying it.

meta zdarma

noun (baseball: going to first base on balls) (baseball)

objevit se, ukázat se

intransitive verb (appear alive) (duch apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Ghosts walk by night.

jednat, chovat se

intransitive verb (go, conduct yourself)

The prophet taught us to walk in peace.

udělat kroky

intransitive verb (basketball: move illegally) (basketbal)

The basketball player was going to score, but he walked.

získat metu zdarma

intransitive verb (baseball: go to first base on balls) (baseball)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

jít zdarma na metu

transitive verb (baseball: send to first base on balls) (baseball)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The pitcher walked three batters in a row.

chůze

noun (distance that can easily be walked) (o vzdálenosti)

ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Hotel je od moře vzdálen pět minut chůze.

hůl

noun (cane used as aid to walking) (na chození)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Because of his limp, Mr. Williams always used a walking stick.

strašilka

noun (US, colloquial (insect: resembles a stick) (hmyz)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

chodítko

noun (® (mobility aid) (kompenzační pomůcka)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
My uncle uses a Zimmer frame because he has trouble walking.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu walking v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova walking

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.