Co znamená wiped v Angličtina?

Jaký je význam slova wiped v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat wiped v Angličtina.

Slovo wiped v Angličtina znamená otřít, utřít, setřít, otření, utření, setření, ručník, hadr, otřít, utřít, setřít, smazat, vymazat, smazat, setřít, utřít, otřít, vymazat, smazat, setřít, utřít, zlikvidovat, zruinovaný, začít s čistým štítem, vyčistit. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova wiped

otřít, utřít, setřít

transitive verb (clean)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After dinner, James wiped the table.
Po večeři James utřel stůl.

otření, utření, setření

noun (one pass with cloth)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
A quick wipe of the worktop will get rid of those crumbs.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Učitel si vybral žáka na setření tabule.

ručník, hadr

noun (often plural (towelette)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Peter keeps a packet of wipes in his car, in case he needs to clean his hands.
Petr má v autě balíček ubrousků, pokud by si chtěl utřít ruce.

otřít, utřít, setřít

transitive verb (erase)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The teacher wiped the board.
Učitel setřel tabuli.

smazat

(erase from)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The teacher wiped the vocab list off the board. The trainee wiped several records from the database.
Učitel smazal z tabule seznam slovíček. Stážista smazal z databáze několik záznamů.

vymazat, smazat

(figurative (forget) (přeneseně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Alison tried to wipe the terrible event from her memory.
Alison se snažila tu strašnou příhodu vymazat ze své paměti.

setřít, utřít, otřít

phrasal verb, transitive, separable (remove by wiping)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let me wipe away your tears.

vymazat, smazat

phrasal verb, transitive, separable (figurative (get rid of, erase) (přen.: zbavit se něčeho, zapomenout)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You can't expect to wipe away your past misdeeds as if they were dust on a mirror.

setřít, utřít

phrasal verb, transitive, separable (remove by rubbing)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They were able to wipe off the graffiti with a wet sponge.

zlikvidovat

phrasal verb, transitive, separable (eradicate, eliminate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
With this new weapon we'll be able to wipe out our enemies.

zruinovaný

phrasal verb, transitive, separable (figurative, often passive, informal (ruin financially) (finančně)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My great-grandfather was a rich man until the stock market crash of 1929 wiped him out.

začít s čistým štítem

verbal expression (figurative (begin afresh)

Let's just wipe the slate clean and forget about past mistakes.

vyčistit

transitive verb (clean up by wiping)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you spill red wine on a carpet and don't wipe it up immediately, you'll never get the stain out.
Když vyleješ na koberec červené víno, musíš to hned vyčistit, jinak už to z toho nikdy nedostaneš.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu wiped v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.