Co znamená with v Angličtina?

Jaký je význam slova with v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat with v Angličtina.

Slovo with v Angličtina znamená s, s, k, s, v, s, -, s, s, navzdory, na, s, -, u, , ve spolupráci s, sednout, stýkat se s, vydržet s, ladit s, rozejít se s, naježit se, být plný, dál, dohnat, připojit se k, dohnat, dohnat, dohonit, popovídat si s, ozdobit, korespondovat s, seznámit, znalost, znát, být si vědomý, ozdobit s, připojit se k, přičlenit se k, připojit, přidružit, spojený s, souhlasit s, shodovat se na, shodovat se, zarovnat s, vyrovnat s, srovnat s, spojit se s, souhlasit s, být zarovnaný s, být vyrovnaný s, být srovnaný s, přizpůsobit, slévat, spojit se, spojit se s, zároveň s, společně s, střídat se s, střídat, slít, spojit, rozčilený, rozhněvaný, naštvaný, rozzlobený, naštvaný, rozzlobený, naštvaný na, rozzlobený na, nazlobený na, rozčilený na, nesouhlasit, vyzbrojit, ve srovnání s, v porovnání s, jako u, spojit, být spojený s, přidružený k, připojený k, pohodlně, v rozporu s, ve sporu s, ve válce s, ve sporu s, ve válce s, v protikladu, obeznámený s, vyvažovat, uvázat, přivázat, označit páskem, zasypat, zahrnout, mít účet v, zkontaktovat se s, být v kontaktu s, být s, chodit s, být s, pokrytý kapičkami, zářící, Měj se mnou strpení!, seznámit se s, poznat se s, seznámit se s, obeznámit se s, posetý, posázený, celý bez sebe, blázen do, splynout, mísit, zamíchat, obdařit, být obdařen, bydlet, zasypat, sblížit se s, seskupit, sdružit, zkřížit s, být plný, přetékající, plný, naplněný, plný, setkání s, být naplněný, zatěžovat, naložit, zaneprázdněný, zaměstnaný, pokrytý, dokončit, vyměnit si místo s, prostřídat se s, nakládat. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova with

s

preposition (accompanying) (doprovod)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
She went with him to see a film.
Šla s ním na film.

s

preposition (having) (mající)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Mine is the car with the red stripe.
Moje je to auto s červeným pruhem.

k

preposition (wearing, carrying) (dát dohromady)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He's the one with the dark blue shirt.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Tvoje panenka je s ostatními hračkami v šuplíku.

s

preposition (use of material)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Fill those buckets with dirt.
S jeho pomocí se postavila.

v

preposition (employed by) (zaměstnání)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
John is with IBM, where he is a marketing director.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Už léta je u policie.

s

preposition (according to)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The temperature varies with wind speed and direction.
Teplota se mění s rychlostí a směrem větru.

-

preposition (how?, using)

He ate with a fork.
Jedl vidličkou.

s

preposition (in the care of)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The child is with his uncle while his parents are on holiday.

s

preposition (manner, attitude) (způsob vystupování)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He acts firmly, with apparent authority.

navzdory

preposition (in spite of)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
With all her troubles, she remains optimistic.

na

preposition (responsibility) (přenechání zodpovědnosti)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
We left all those matters with the hotel staff.

s

preposition (affected by) (jakou nemocí)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
She's off sick with a bad cold.

-

preposition (showing cause) (čeština používá přímo 7. pád)

The children are giddy with excitement
Děti jsou vzrušením bez sebe.

u

preposition (using professionally) (které banky apod.)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
We've been with Citibank for years.

preposition (in the same way)

Cut the boards with the grain.

ve spolupráci s

preposition (in association)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She worked with communities to improve local services.

sednout

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative, informal (be good for digestion) (jídlo: dělat dobře)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Spicy food does not agree with me.
To ostré jídlo mi nesedlo.

stýkat se s

phrasal verb, transitive, inseparable (keep the company of)

I don't want you to associate with him; he's not good for you.

vydržet s

phrasal verb, transitive, inseparable (be patient)

I asked them to bear with me while I checked the details of their booking.

ladit s

(figurative (fit, match)

Her new sofa blends in perfectly with the rest of her stylish apartment decor.
Její nová sedačka skvěle ladí se stylovým interiérem.

rozejít se s

phrasal verb, transitive, inseparable (separate)

I think you need to break up with your boyfriend.

naježit se

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (react with: irritation, offence) (přeneseně: rozzlobit se)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Victoria bristled with indignation at the suggestion that she had lied.

být plný

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (be full of) (čeho)

The town square is bristling with tourists.

dál

(continue [sth]) (ve spojení se slovesem)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The teacher told us to carry on with the exercise she had assigned while she prepared a test.
Učitelka nám řekla, abychom dál pracovali na cvičení, zatímco si připraví test.

dohnat

(go as fast as) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I walk faster than he does, so I wait at each corner for him to catch up with me.

připojit se k

(join, reach) (někomu)

You go on ahead; I'll catch up with you as soon as I've finished my work here.

dohnat

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative, informal (repay: with [sth] bad) (následky)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Finally, his unhealthy habits caught up with him and he became very sick.
Nakonec ho dohnaly jeho zlozvyky a vážně onemocněl.

dohnat, dohonit

(informal (apprehend: criminal) (zadržet někoho prchajícího)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The cops finally caught up with the shoplifter outside the stock exchange.

popovídat si s

(figurative, informal (exchange news)

It was a pleasure to catch up with everyone at the family reunion.

ozdobit

(furnish [sth] with accessories) (něco něčím)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Adam has accessorized his home with antique lamps, mirrors and rugs.

korespondovat s

(correspond)

Make sure your behavior accords with the company's code of conduct.
Ujisti se, že tvoje chování koresponduje s kodexem společnosti.

seznámit

(introduce, make familiar)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Once Mark had acquainted his assistant with the computer program, she was able to work on her own.
Jakmile Marek seznámil svou asistentku s počítačovým programem, mohla pracovat samostatně.

znalost

noun (knowledge of a subject)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
An acquaintance with modern history would be useful for those wishing to take this course of study.

znát

verbal expression (know [sb]) (někoho)

Harry, I believe you are acquainted with Miss Forbes?

být si vědomý

verbal expression (formal (be familiar with [sth]) (něčeho)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Audiences in Ancient Greece were acquainted with the idea of a hero having a tragic flaw.

ozdobit s

(often passive (decorate with)

My mother likes to adorn the house with flowers.

připojit se k, přičlenit se k

(associate yourself with [sth])

The lawyer wanted to affiliate with a foreign firm.

připojit, přidružit

(associate, connect)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The owner has been trying not to affiliate the company with any political parties.

spojený s

(associated with)

The attack was carried out by an individual claiming to be affiliated with a known terrorist group.

souhlasit s

(have same opinion)

I asked Jane for her opinion, and she agreed with me.
Zeptal jsem se Jane na její názor a souhlasila se mnou.

shodovat se na

verbal expression (have same opinion about)

We all agreed with Jack about the colour of the new chairs.
Všichni jsme se s Jackem shodli na barvě nových židlí.

shodovat se

(grammar: have concordance) (gramatická kategorie)

In French, the adjective must agree with the noun.
Ve francouzštině se přídavné jméno musí shodovat s podstatným jménem.

zarovnat s, vyrovnat s, srovnat s

(make level with)

Craig aligned the banister with the adjacent kitchen counter.
Craig zarovnal zábradlí s přilehlou kuchyňskou linkou.

spojit se s

transitive verb (figurative (ally)

The sudden betrayal aligned Samantha with her former enemy.
Kvůli náhlé zradě se Samantha spojila s dřívějším nepřítelem.

souhlasit s

verbal expression (figurative (agree with)

By agreeing with the decision to move forward with the plans, I unknowingly aligned myself with Anthony.
Souhlasením s rozhodnutím postupovat v rámci plánu jsem se nevědomky shodl s Anthonym.

být zarovnaný s, být vyrovnaný s, být srovnaný s

(be level with)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The bookshelf aligns perfectly with the mantel.
Police na knihy je perfektně zarovnaná s krbovou římsou.

přizpůsobit

(figurative (conform)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Crosby's behavior aligns with the culture of the group.
Crosbyho chování se přizpůsobilo kultuře skupiny.

slévat

transitive verb (mix metal with [sth]) (kovy)

The scientist alloyed tin with copper to make bronze.
Vědec slil měď s cínem, čímž vyrobil bronz.

spojit se

(join)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Brenda reluctantly allied with her former enemy to solve the problem.
Brenda se neochotně spojila s bývalým nepřítelem, aby vyřešila problém.

spojit se s

(join together)

The army's approach to combat allied military strength and cunning.

zároveň s

preposition (in addition to)

Students need to budget for accommodation, along with the cost of tuition.

společně s

preposition (together with)

Vicky went to the night club, along with her friend Cheryl.

střídat se s

(take turns with [sb])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Shannon alternated with Joan as pitcher in the big game.

střídat

(cause to change by turns) (něco s něčím)

I stay interested in exercising by alternating running with swimming.

slít, spojit

(blend [sth] with [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The scientists amalgamated the metal with mercury.

rozčilený, rozhněvaný, naštvaný, rozzlobený

adjective (cross with [sb])

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Doris is angry with her lazy husband.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Snažila se uklidnit rozčileného klienta.

naštvaný, rozzlobený

adjective (cross with [sb]) (na někoho)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I am angry with my sister for taking my book.
Jsem na sestru naštvaný (or: rozzlobený), protože mi sebrala knihu.

naštvaný na, rozzlobený na, nazlobený na, rozčilený na

(irritated, angry)

I'm annoyed at my brother for leaving the room in such a mess.
Jsem naštvaný (or: rozzlobený) na bratra, protože nechal v pokoji hrozný nepořádek.

nesouhlasit

(disagree)

My friend always argues about money with her husband.
Moje kamarádka se svým manželem vždycky nesouhlasí v otázce financí.

vyzbrojit

transitive verb (equip with weapons)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The suspect was armed with several firearms.

ve srovnání s, v porovnání s

expression (in comparison to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
As compared with American English, British English seems more formal.

jako u

preposition (as in the case of)

As with any grammar rule, there are a lot of exceptions.

spojit

transitive verb (connect mentally)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
For some reason, I associate Max with peanut butter.
Z nějakého důvodu si Maxe spojuju s arašídovým máslem.

být spojený s

verbal expression (be related to)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
For many people, Christmas is associated with gifts and shopping.
Pro mnoho lidí jsou Vánoce spojené s dárky a nakupováním.

přidružený k, připojený k

(related, connected to)

Although they work in similar fields, Charlie is not associated with Bob. She is not associated with the college, so you cannot have her as your advisor.
Přestože pracují v podobném oboru, Charlie k Bobovi není nikterak přidružený.

pohodlně

adjective (comfortable)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Chris was very friendly, and I instantly felt at ease with him.

v rozporu s

adjective (not corresponding) (něčím)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Your opinion is at odds with the facts.

ve sporu s

adjective (person: disagreeing) (někým)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

ve válce s

expression (in armed conflict with)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Britain had been at war with France since 1803.

ve sporu s

expression (figurative (in a dispute with)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Mr. Ellis has been at war with his neighbour Mr Barker about the state of his garden.

ve válce s

expression (figurative (fighting, in conflict with) (přeneseně: názorově)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Some militant vegans are at war with meat eaters. The Church has often been openly at war with Marxism.

v protikladu

expression (figurative (ideas, desires: in conflict with) (myšlenky)

obeznámený s

(Gallicism (person: aware, cognizant of)

vyvažovat

(offset)

Mindy balanced her long hours at work with a visit to the spa.
Mindy dlouhé hodiny strávené v práci vyvažovala návštěvami lázní.

uvázat, přivázat

transitive verb (tie)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He banded the package with a thick string.

označit páskem

transitive verb (mark with a band)

Band the stalks of the flowers you want to buy.

zasypat, zahrnout

(fire: cover) (oheň)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Bank the fire with sand before you go into your tent.

mít účet v

(have an account with: a bank)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
He banks at Citibank.

zkontaktovat se s

verbal expression (informal (make contact)

Have you been in touch with her recently?

být v kontaktu s

verbal expression (informal (habitually be in contact)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Are you still in touch with your friends from high school?

být s

(be in company of) (někým)

The dying woman wanted to be with her family in her last days.

chodit s

(informal (date) (někým)

She's been with her current boyfriend for nearly a year.

být s

(informal, figurative (showing solidarity) (přeneseně: podporovat někoho)

The crowd responded to her speech with shouts of "We're with you, Amelia!"

pokrytý kapičkami

(figurative (covered with droplets)

Jack was panting and his face was beaded with sweat.

zářící

(figurative (smiling: with pride, etc.) (přeneseně: radostí)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I was beaming with pride as I watched my son's graduation.

Měj se mnou strpení!

interjection (Please be patient)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Please bear with me - this will only take five minutes.

seznámit se s, poznat se s

verbal expression (get to know [sb]) (někým)

I first became acquainted with Arthur about five years ago.

seznámit se s, obeznámit se s

verbal expression (figurative (familiarize yourself with [sth]) (něčím)

It takes some time to become acquainted with the rules of the game.

posetý, posázený

verbal expression (studded with jewels, etc.) (diamanty)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The crown was beset with rubies and diamonds.

celý bez sebe

preposition (figurative (out of your senses) (přeneseně: zlostí, starostmi apod.)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
My mother was beside herself with worry when I didn't call.

blázen do

(infatuated)

Gary is besotted by Evie and would do anything for her.
Gary je blázen do Evie a udělal by pro ní cokoli.

splynout

(color, etc.: merge imperceptibly) (barvy)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The point where orange blends with yellow in this painting is very gradual.

mísit

(mix) (něco s něčím)

You can blend flour with a little water to make glue.

zamíchat

verbal expression (mix, combine [sth] with [sth]) (něco s něčím)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Use a wooden spoon to slowly blend the chocolate in with the butter.

obdařit

(often passive (endow, gift: with [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Nature has blessed her with good looks and intelligence.
Příroda ji obdařila hezkým vzhledem a inteligencí.

být obdařen

verbal expression (be lucky to have)

Jane and Simon are blessed with three wonderful children. I am blessed with a good memory.
Jane a Simona bůh obdařil třemi krásnými dětmi. Mě bůh obdařil dobrou pamětí.

bydlet

intransitive verb (lodge)

Jason boarded with a family while at university.
Jason během studia na univerzitě bydlel s rodinou.

zasypat

(attack with) (něčím)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The kids bombarded the teacher with water balloons.
Děti zasypaly učitelku balonky s vodou.

sblížit se s

intransitive verb (figurative (get emotionally closer)

It didn't take long for Janet to bond with her foster parents.
Netrvalo dlouho a Janet se sblížila se svými pěstouny.

seskupit, sdružit

(group together)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

zkřížit s

(animal: make reproduce) (zvířata)

If you breed a horse with a donkey, you get a mule.

být plný

(be full of)

The children were brimming with excitement. The old lady's eyes brimmed with tears as she spoke of her late husband.
Děti byly plné nadšení.

přetékající

(almost overflowing with) (téměř)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The host handed me a goblet, brimful of wine.

plný

(figurative (full of)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The lecture hall was brimful of brilliant mathematicians.

naplněný

(full of, containing [sth])

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The glass was brimming with champagne.

plný

(figurative (full of [sth]) (nápadů apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This young teacher is brimming with new ideas.

setkání s

noun (brief encounter) (smrtí apod.)

Lily drove much more cautiously after her brush with death.

být naplněný

(be full)

The boy's pockets were bulging with the conkers he had collected.
Chlapcovy kapsy byly naplněné nasbíranými kaštany.

zatěžovat

(figurative (impose [sth] troublesome) (přeneseně: někoho starostmi)

Don't burden your mother with your problems.
Nezatěžuj matku svými problémy.

naložit

transitive verb (load) (náklad)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They burdened the truck with even more weight.
Naložili náklaďák ještě víc.

zaneprázdněný, zaměstnaný

(occupied doing [sth]) (čím)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Tia's parents are busy with preparations for her fifth birthday party.

pokrytý

adjective (covered)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The boys' shoes were caked with mud.

dokončit

verbal expression (UK (complete)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She has good intentions but never carries through with them.

vyměnit si místo s

verbal expression (swap positions with)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Kathy changed places with Jim so that she could sit by the window.

prostřídat se s

verbal expression (exchange roles with)

If parents and children could change places with each other, it would be a real eye opener.

nakládat

(load) (věcmi)

The lorry was fully charged with electrical goods and could hold no more.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu with v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova with

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.