Co znamená woke v Angličtina?

Jaký je význam slova woke v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat woke v Angličtina.

Slovo woke v Angličtina znamená budit se, vzbudit, bdění u mrtvého, brázda, důsledek, vstát z mrtvých, oživit, probudit se, vzbudit se, uvědomit si, probudit, vzbudit, bezprostředně po, hned po, přivést někoho k, probuzení, vzbuzení, probouzení, , datel, budíček po telefonu, budíček. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova woke

budit se

intransitive verb (wake up, stir)

She wakes at seven o'clock in the morning.
Budí se v sedm hodin ráno.

vzbudit

transitive verb (wake up, rouse)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Will you wake me before you go to work?
Vzbudíš mě, než půjdeš do práce?

bdění u mrtvého

noun (before funeral) (před pohřbem)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
They are having a wake for their grandfather at the funeral home.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Bdění u mrtvého je pohanská tradice vycházející z přesvědčení, že se zesnulý může probudit.

brázda

noun (trail of a boat in water) (ve vodě)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The boat left a large wake behind it as it moved.
Člun za sebou nechával velkou brázdu.

důsledek

noun (figurative (aftermath)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
In the wake of the storm, they had to clear the fallen branches.

vstát z mrtvých

intransitive verb (rise from the dead)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Jesus called out to the dead Lazarus, and he woke.

oživit

transitive verb (raise from the dead)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jesus called out to the dead Lazarus and woke him.

probudit se, vzbudit se

phrasal verb, intransitive (awake from sleep)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I wake up every day at six o'clock.

uvědomit si

(figurative (become aware of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After seeing the note in his pocket, Marsha woke up to the fact that her husband was having an affair.

probudit, vzbudit

phrasal verb, transitive, separable (awaken from sleep) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He woke me up to tell me I was snoring.

bezprostředně po, hned po

preposition (following)

In the wake of the game the fans ran onto the pitch. In the wake of the Beatles' success a number of British bands released records in the US.

přivést někoho k

verbal expression (figurative (make aware of) (sport, aktivita)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
He woke her up to the joys of yoga.

probuzení, vzbuzení

noun (waking up)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

probouzení

noun (being awakened)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The hotel guests had a sudden wake-up at 3 a.m. when the fire alarm went off.

noun (AU, informal (mentally sharp person)

You won't manage to get one over on Alf; he's a wake-up.

datel

noun (informal (bird: woodpecker)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

budíček po telefonu

noun (phone call to wake [sb])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Matthew asked the hotel to send a wake-up call to his room in the morning.
Metthew požádal hotel o službu budíčku po telefonu.

budíček

noun (figurative (warning) (přeneseně)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
It was a real wake-up call when she realized her daughter was gone.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Výsledky voleb byly pro Evropu opravdovým budíčkem a znamením, že se něco musí změnit.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu woke v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.