asked ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า asked ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ asked ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า asked ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ความต้องการ, ความปรารถนา, การเรียกร้องสิทธิ์, อุปสงค์, ต้องการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า asked

ความต้องการ

ความปรารถนา

การเรียกร้องสิทธิ์

อุปสงค์

ต้องการ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

should i even ask?
ไม่น่าถามเล้ย
So, hey uh, can I ask you something?
อ่า ฉันถามอะไรเธอหน่อยได้ไหม
What does Stephen ask God to do to his attackers?
สเตฟาโน ขอ ให้ พระเจ้า ทํา อะไร แก่ ผู้ ที่ ทํา ร้าย ท่าน?
No doubt they’ll be pleased that you care enough to ask about their life.
พ่อ แม่ คง พอ ใจ แน่ ๆ ที่ คุณ สนใจ มาก พอ ที่ จะ ถาม เรื่อง ราว ชีวิต ของ ท่าน.
What I ask of you is very simple.
สิ่งที่ผมขอนี่มันง่ายมากเลยนะ
(b) What pertinent questions may be asked?
(ข) อาจ ตั้ง คํา ถาม อะไร บ้าง ที่ เกี่ยว กับ เรื่อง นี้?
If you receive a suspicious email that asks you for personal or financial information, don't reply or click on any links in the message.
หากได้รับอีเมลน่าสงสัยที่ขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของคุณ โปรดอย่าตอบกลับหรือคลิกลิงก์ใดๆ ในข้อความนั้น
When my parents would ask what I would do if they were put in jail for preaching the good news, I would say, ‘I’ll serve Jehovah.’
เมื่อ คุณ พ่อ คุณ แม่ ถาม ว่า ดิฉัน จะ ทํา อย่าง ไร ถ้า ท่าน ถูก จับ ขัง คุก เพราะ การ ประกาศ ข่าว ดี ดิฉัน ก็ จะ พูด ว่า ‘หนู จะ รับใช้ พระ ยะโฮวา.’
Perfectionism I want to thank you for the articles “Young People Ask . . .
การ มุ่ง แต่ ความ สมบูรณ์ พร้อม ดิฉัน อยาก ขอบคุณ สําหรับ บทความ “หนุ่ม สาว ถาม ว่า . . .
But... there's one thing I want to ask you.
แต่มีอย่างนึงที่ข้าอยากจะขอท่าน
Should I ask where you got these?
ฉันควรจะถามมั้ยว่า คุณไปเอามาจากไหน
5 If you are assigned by a member of the Congregation Service Committee to conduct a Bible study with someone who has become inactive in the preaching work, you may be asked to consider specific chapters in the “God’s Love” book.
5 ถ้า คุณ ได้ รับ มอบหมาย จาก คณะ กรรมการ การ รับใช้ ของ ประชาคม ให้ นํา การ ศึกษา กับ ใคร สัก คน ที่ เลิก ประกาศ คุณ อาจ ถูก ขอ ให้ พิจารณา บาง บท โดย เฉพาะ จาก หนังสือ “เป็น ที่ รัก.”
Monsieur Louboutin is at Table 18 and he's asking for you.
Monsieur Louboutin นั่งอยู่โต๊ะ 18 เขาเรียกหาเธอแน่ะ
Aria, your dad's not gonna ask if we ordered sides.
อาเรีย พ่อของเธอจะไม่ถามหรอก ว่าเราได้สั่งเครื่องเคียงรึเปล่า
When the apostle Paul became a prisoner in Rome, he humbly asked fellow Christians to pray in his behalf.
ตอน ที่ อัครสาวก เปาโล เป็น นัก โทษ ใน กรุง โรม ท่าน ได้ ขอ เพื่อน คริสเตียน ด้วย ความ ถ่อม ใจ ให้ อธิษฐาน เผื่อ ท่าน.
That Alex showed up to your place, that she asked permission to...
ที่อเล็กซ์ไปหาคุณที่บ้าน ที่เธอไปขออนุญาต...
However, thinking of all the issues that could arise if I was to teach music, such as being asked to teach or play religious and nationalistic music, I decided to pursue something else and was assigned to teach world history.
อย่าง ไร ก็ ตาม เมื่อ คํานึง ถึง สิ่ง ต่าง ๆ ทั้ง หมด ที่ จะ เกิด ขึ้น หาก ดิฉัน เป็น ครู สอน ดนตรี อย่าง เช่น ตอน ถูก ขอ ให้ บรรเลง หรือ สอน เพลง ด้าน ศาสนา หรือ ดนตรี ที่ แสดง ความ เป็น ชาติ นิยม ดิฉัน ตัดสิน ใจ ที่ จะ ทํา งาน อื่น และ ได้ รับ การ มอบหมาย ให้ สอน ประวัติศาสตร์ โลก.
Well, ask your dead back-shootin'relatives, old man.
ไปถามญาตินายที่ยิงข้างหลังสิ คนที่ตายไปแล้วน่ะ
A friend of mine asked me to give this to you.
เพื่อนคนหนึ่ง บอกฉัน ให้นําสิ่งนี้ให้คุณ
The minister of our Reformed (Calvinist) Church even asked me to substitute for him and teach my schoolmates during his absence.
นัก เทศน์ ของ คริสตจักร รีฟอร์ม (คาลวินิสต์) ขอ ให้ ผม เป็น ตัว แทน เขา และ สอน เพื่อน นัก เรียน ใน ช่วง ที่ เขา ไม่ อยู่.
Call your mom and ask.
โทรหาแม่และถามเค้า
No, somebody's gotta ask these questions.
ไม่, แล้วถ้ามีใครถามคําถามพวกนี้ล่ะ
Cancel first, ask questions later.
ยกเลิกก่อน ถามคําถามทีหลัง
During one lunch break, however, Brother Joseph Rutherford, who had oversight of the work at the time, asked to speak with me.
อย่าง ไร ก็ ตาม ระหว่าง พัก กิน อาหาร กลางวัน บราเดอร์ โจเซฟ รัทเทอร์ฟอร์ด ผู้ ดู แล กิจการ สมัย นั้น ขอ พูด กับ ผม.
I'm simply asking questions.
ฉันเพียงแค่การถามคําถาม

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ asked ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว