รายการความหมายของคำของ โรมาเนีย

อัปเดตคำศัพท์ใหม่ๆ การออกเสียง คำอธิบายความหมายแบบเต็ม และตัวอย่าง โรมาเนีย ที่เลือกไว้อย่างต่อเนื่อง

necăsătorit ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า necăsătorit ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ necăsătorit ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

întârziere ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า întârziere ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ întârziere ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

perdele ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า perdele ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ perdele ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

teanc ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า teanc ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ teanc ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

gravitate ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า gravitate ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ gravitate ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

centrală ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า centrală ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ centrală ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

întrucât ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า întrucât ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ întrucât ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

arpagic ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า arpagic ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ arpagic ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

consimţământ ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า consimţământ ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ consimţământ ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

ou ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ou ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ou ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

om ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า om ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ om ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

aerare ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า aerare ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ aerare ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

dresor ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า dresor ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ dresor ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

fosă ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า fosă ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ fosă ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

fost ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า fost ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ fost ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

agent de publicitate ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า agent de publicitate ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ agent de publicitate ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

eu ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า eu ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ eu ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

el ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า el ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ el ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

ei ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ei ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ei ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง

ci ใน โรมาเนีย หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ci ใน โรมาเนีย คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ci ใน โรมาเนีย

ฟังการออกเสียง