รายการความหมายของคำของ โปแลนด์

อัปเดตคำศัพท์ใหม่ๆ การออกเสียง คำอธิบายความหมายแบบเต็ม และตัวอย่าง โปแลนด์ ที่เลือกไว้อย่างต่อเนื่อง

skała ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า skała ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ skała ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

trafić ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า trafić ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ trafić ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

nosówka psów ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า nosówka psów ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ nosówka psów ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

pracownik budowlany ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า pracownik budowlany ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ pracownik budowlany ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

odważny ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า odważny ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ odważny ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

skrzyp polny ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า skrzyp polny ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ skrzyp polny ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

wystąpić ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า wystąpić ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ wystąpić ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

układać ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า układać ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ układać ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

ziarno pszenicy ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ziarno pszenicy ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ziarno pszenicy ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

kalosze ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า kalosze ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ kalosze ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

kosztorysowanie ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า kosztorysowanie ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ kosztorysowanie ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

higiena osobista ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า higiena osobista ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ higiena osobista ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

interesujący ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า interesujący ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ interesujący ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

deskorolka ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า deskorolka ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ deskorolka ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

na dole ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า na dole ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ na dole ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

smak ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า smak ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ smak ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

siedem grzechów głównych ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า siedem grzechów głównych ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ siedem grzechów głównych ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

trampki ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า trampki ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ trampki ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

zboża ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า zboża ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ zboża ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง

zasadniczy ใน โปแลนด์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า zasadniczy ใน โปแลนด์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ zasadniczy ใน โปแลนด์

ฟังการออกเสียง