รายการความหมายของคำของ ดัตช์

อัปเดตคำศัพท์ใหม่ๆ การออกเสียง คำอธิบายความหมายแบบเต็ม และตัวอย่าง ดัตช์ ที่เลือกไว้อย่างต่อเนื่อง

hond ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า hond ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ hond ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

hoes ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า hoes ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ hoes ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

hoer ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า hoer ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ hoer ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

hecht ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า hecht ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ hecht ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

hersenen ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า hersenen ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ hersenen ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

zalf ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า zalf ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ zalf ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

te kennen geven ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า te kennen geven ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ te kennen geven ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

hou je smoel ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า hou je smoel ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ hou je smoel ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

Ali Baba en de veertig rovers ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Ali Baba en de veertig rovers ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Ali Baba en de veertig rovers ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

doorstrepen ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า doorstrepen ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ doorstrepen ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

jong konijn ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า jong konijn ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ jong konijn ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

wel heb ik ooit ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า wel heb ik ooit ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ wel heb ik ooit ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

galblaas ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า galblaas ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ galblaas ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

verdoving ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า verdoving ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ verdoving ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

storting ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า storting ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ storting ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

herkomst ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า herkomst ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ herkomst ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

anderstalig ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า anderstalig ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ anderstalig ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

deelnemen aan ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า deelnemen aan ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ deelnemen aan ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

riolering ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า riolering ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ riolering ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

aanbesteding ใน ดัตช์ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า aanbesteding ใน ดัตช์ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ aanbesteding ใน ดัตช์

ฟังการออกเสียง

อัปเดตคำของ เวียดนาม