รายการความหมายของคำของ โปรตุเกส

อัปเดตคำศัพท์ใหม่ๆ การออกเสียง คำอธิบายความหมายแบบเต็ม และตัวอย่าง โปรตุเกส ที่เลือกไว้อย่างต่อเนื่อง

consumir ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า consumir ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ consumir ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

geek ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า geek ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ geek ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

gargalo ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า gargalo ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ gargalo ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

suportar ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า suportar ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ suportar ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

aplicação de computador ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า aplicação de computador ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ aplicação de computador ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

delicado ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า delicado ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ delicado ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

alaranjado ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า alaranjado ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ alaranjado ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

requisição de compra ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า requisição de compra ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ requisição de compra ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

assustar ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า assustar ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ assustar ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

independente ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า independente ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ independente ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

enredo ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า enredo ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ enredo ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

Onça preta ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Onça preta ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Onça preta ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

agiota ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า agiota ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ agiota ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

manual ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า manual ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ manual ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

café robusta ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า café robusta ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ café robusta ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

baladeira ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า baladeira ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ baladeira ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

baseado ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า baseado ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ baseado ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

saboroso ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า saboroso ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ saboroso ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

desossar ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า desossar ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ desossar ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

a seguir ใน โปรตุเกส หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า a seguir ใน โปรตุเกส คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ a seguir ใน โปรตุเกส

ฟังการออกเสียง

อัปเดตคำของ ชาวอินโดนีเซีย