รายการความหมายของคำของ สวีเดน

อัปเดตคำศัพท์ใหม่ๆ การออกเสียง คำอธิบายความหมายแบบเต็ม และตัวอย่าง สวีเดน ที่เลือกไว้อย่างต่อเนื่อง

häkte ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า häkte ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ häkte ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

plinga ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า plinga ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ plinga ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

gojibär ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า gojibär ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ gojibär ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

glidlager ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า glidlager ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ glidlager ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

trädkrona ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า trädkrona ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ trädkrona ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

Förintelsen ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Förintelsen ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Förintelsen ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

urskilja ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า urskilja ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ urskilja ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

bajsa ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า bajsa ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ bajsa ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

list ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า list ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ list ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

förfall ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า förfall ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ förfall ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

kunde ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า kunde ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ kunde ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

häxa ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า häxa ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ häxa ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

bekänna färg ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า bekänna färg ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ bekänna färg ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

dölja ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า dölja ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ dölja ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

tidsbunden ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า tidsbunden ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ tidsbunden ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

andetag ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า andetag ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ andetag ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

vit lögn ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า vit lögn ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ vit lögn ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

emoji ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า emoji ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ emoji ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

tillmötesgående ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า tillmötesgående ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ tillmötesgående ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

trettondagen ใน สวีเดน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า trettondagen ใน สวีเดน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ trettondagen ใน สวีเดน

ฟังการออกเสียง

อัปเดตคำของ ภาษาฝรั่งเศส