รายการความหมายของคำของ เยอรมัน

อัปเดตคำศัพท์ใหม่ๆ การออกเสียง คำอธิบายความหมายแบบเต็ม และตัวอย่าง เยอรมัน ที่เลือกไว้อย่างต่อเนื่อง

sich beteiligen ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า sich beteiligen ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ sich beteiligen ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

reichweite ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า reichweite ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ reichweite ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

Mieter ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Mieter ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Mieter ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

Unbedenklichkeitsbescheinigung ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Unbedenklichkeitsbescheinigung ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Unbedenklichkeitsbescheinigung ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

Busen ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Busen ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Busen ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

Kofferraum ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Kofferraum ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Kofferraum ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

ich bin stumm ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ich bin stumm ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ich bin stumm ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

benennen ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า benennen ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ benennen ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

sichtbar ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า sichtbar ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ sichtbar ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

Handlungsfähigkeit ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Handlungsfähigkeit ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Handlungsfähigkeit ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

Atemgeräusche ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Atemgeräusche ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Atemgeräusche ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

zubereiten ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า zubereiten ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ zubereiten ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

hecht ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า hecht ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ hecht ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

Verbindlichkeit ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Verbindlichkeit ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Verbindlichkeit ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

Tiefgarage ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Tiefgarage ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Tiefgarage ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

einander ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า einander ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ einander ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

renovieren ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า renovieren ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ renovieren ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

erbringen ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า erbringen ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ erbringen ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

Kirche ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า Kirche ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Kirche ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

niemand ใน เยอรมัน หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า niemand ใน เยอรมัน คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ niemand ใน เยอรมัน

ฟังการออกเสียง

อัปเดตคำของ โปแลนด์