Co znamená beg v Angličtina?

Jaký je význam slova beg v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat beg v Angličtina.

Slovo beg v Angličtina znamená žádat, žadonit, prosit, žebrat, žebrat od, žebrat, žádat, prosit, žadonit, prosit, požádat, žádat o, dovolit si nesouhlasit, omluvte mě. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova beg

žádat

transitive verb (formal, dated (implore, plead with [sb])

Please don't leave me, I beg you!
Žádám tě: neopouštěj mě.

žadonit

verbal expression (plead with [sb] to do [sth])

She begged her parents to buy her the toy.
Žadonila rodiče, aby jí tu hračku koupili.

prosit

transitive verb (to implore, ask for)

She begged her parents to buy her the toy.
Úpěnlivě prosila rodiče, aby ji tu hračku koupili.

žebrat

transitive verb (request food, money)

It was a poor city and there were people begging money on almost every street corner.
Bylo to chudé město a skoro na každém rohu žebrali lidé.

žebrat od

(request food, money)

The poor boy begged food and money from strangers on the street.
Chudý chlapec od lidí na ulici žebral peníze.

žebrat

intransitive verb (request alms)

When he lost his job, he started to sit on the street corner and beg.
Když přišel o práci, začal vysedávat na rohu ulice a žebrat.

žádat, prosit

intransitive verb (ask humbly) (s pokorou)

Would you please do me this favour? Don't make me beg.
Udělal bys to pro mě? Nenech mě prosit.

žadonit, prosit

intransitive verb (dog: sit up as if to request food)

My dog does tricks when I say "roll over!" or "beg!"
Můj pes dělá triky, když řeknu „válej sudy“ nebo „popros“.

požádat

(formal (implore [sb]) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I must beg of you to grant me one favour.
Musím tě požádat o laskavost.

žádat o

(plead to obtain)

dovolit si nesouhlasit

verbal expression (politely disagree)

You may think that poor people bring their problems on themselves, but I beg to differ.

omluvte mě

verbal expression (sorry, excuse me)

I beg your pardon, I didn't realise my chair was on your coat.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu beg v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.