Co znamená bills v Angličtina?

Jaký je význam slova bills v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat bills v Angličtina.

Slovo bills v Angličtina znamená účet, bankovka, účet, naúčtovat, naúčtovat, naúčtovat za, soupis, plakát, návrh zákona, program, zobák, sudlice, kšilt, být uváděný jako, bankovka, bankovní směnka, směnka, konosament, Listina práv, listina práv, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o nezávadnosti, pětidolarovka, uhradit účet, dluh po splatnosti, účet za služby. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova bills

účet

noun (invoice, statement) (k zaplacení)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I received the electric bill in the mail yesterday.
Dostal jsem včera poštou účet za elektřinu.

bankovka

noun (US (paper money, banknote)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I have three twenty-dollar bills.
Mám tři dvacetidolarové bankovky.

účet

noun (UK (restaurant, hotel: amount owed) (dlužná částka)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Waiter, could you please bring me the bill?
Číšníku, přineste nám prosím účet.

naúčtovat

intransitive verb (charge, send the bill)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The lawyer billed him three hundred dollars for the service.
Právník mu za službu naúčtoval tři sta dolarů.

naúčtovat

transitive verb (charge)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I can't believe the hospital billed me ten thousand dollars.
Nemůžu uvěřit, že mi nemocnice naúčtovala deset tisíc dolarů.

naúčtovat za

(charge) (někomu)

The lawyer billed him three hundred dollars for the service.
Právník mu za své služby naúčtoval tři sta dolarů.

soupis

noun (list)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The bill of charges and expenses itemized all project spending.

plakát

noun (poster)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The circus posted bills announcing its arrival in the town.

návrh zákona

noun (proposed legislation)

The Bill was approved by Congress and is going before the President.
Návrh zákona byl schválen Kongresem a jde k prezidentovi.

program

noun (mainly US (cinema schedule) (kina)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The bill states that there are two showings of the film today.

zobák

noun (beak of a waterbird) (ptáka)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The duck caught a fish in its bill.

sudlice

noun (medieval weapon) (středověká zbraň)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Two angry-looking guards holding bills stood next to the gate.

kšilt

noun (US (visor of a cap) (u kšiltovky)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Bob wore a baseball cap with a frayed bill.

být uváděný jako

transitive verb (advertise)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The band was billed as the next Beatles.

bankovka

noun (paper money)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The teller counted out the banknotes and handed them to me.

bankovní směnka

noun (UK (finance: promissory note)

směnka

noun (order for payment)

The exporter sent a bill of exchange for the value of the goods.

konosament

noun (shipment list)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The bill of lading listed all the contents of the shipment.

Listina práv

noun (US (US Constitution) (10 dodatků Ústavy Spojených států)

I know freedom of speech is in the Bill of Rights, but I can't remember which amendment covers it.

listina práv

noun (list of human rights)

The general idea of the "taxpayers' bill of rights" seems to be that taxes are evil.

potvrzení o bezinfekčnosti

noun (medicine: [sb] is healthy)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The doctor has given me a clean bill of health.

potvrzení o nezávadnosti

noun (figurative (confirmation: [sth] is ok)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It's good to see the building project has a clean bill of health.

pětidolarovka

noun (US, Can (banknote: $5)

I paid for my lunch with a five-dollar bill.

uhradit účet

intransitive verb (pay the costs)

The Insurance company refused my claim, so I had to foot the bill for repairs myself.

dluh po splatnosti

noun (notice of late payment)

There was a mountain of past-due bills on the desk.

účet za služby

noun (invoice for water or electricity, etc.)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Musím zaplatit inkaso za tenhle měsíc, jinak mi vypnou elektriku i vodu.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu bills v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.