Co znamená bloody v Angličtina?

Jaký je význam slova bloody v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat bloody v Angličtina.

Slovo bloody v Angličtina znamená krvavý, krvavý, zatracený, zpropadený, zatracený, zpropadený, zatraceně, zakrvácet, způsobit krvácení, krutý, krvavě červený. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova bloody

krvavý

adjective (covered in blood)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The paramedics held the bloody shirt tightly to the man's wound.
Záchranáři přidrželi krvavé triko na mužově ráně.

krvavý

adjective (conflict, reign: violent) (konflikt)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The bloody conflict in the region has continued for months.
Krvavý konflikt v oblasti trval několik měsíců.

zatracený, zpropadený

adjective (UK, potentially offensive, slang (used to express anger) (výraz hněvu)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This bloody pen won't work.
To zatracené pero nefunguje.

zatracený, zpropadený

adjective (UK, potentially offensive, slang (intensifier) (zesilující výraz)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I was running in the park when this bloody great dog leapt at me.

zatraceně

adverb (UK, potentially offensive, slang (intensifier: very) (zesilující výraz)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Brr. It's bloody cold today!
Brr. Dneska je zatraceně zima.

zakrvácet

transitive verb (stain with blood)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The thorns scratched my arm and bloodied my sleeve.
Trn mi roztrhl paži a zakrvácel jsem si rukáv.

způsobit krvácení

transitive verb (nose, etc.: cause to bleed)

The bullies bloodied his nose and left him with a black eye.
Surovci mu způsobili krvácení nosu a udělali mu monokl.

krutý

adjective (cruel)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The ruler of this ancient city had a reputation as a bloody tyrant.

krvavě červený

adjective (dark red) (barva)

Alizarin crimson is a bloody colour.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu bloody v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.