Co znamená red v Angličtina?

Jaký je význam slova red v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat red v Angličtina.

Slovo red v Angličtina znamená červený, kaštanový, červená, zčervenalý, krvavý, rudý, Rudý, červené oblečení, červené víno, komunista, komunistka, červená, červené potravinářské barvivo, červenorůžový, červený jako řepa, v červených číslech, nejvyšší stupeň pohotovosti, červená krvinka, červený koberec, výjimečné zacházení, Červený kříž, rudý prapor, výstražný praporek, červený hadr, zrzavé vlasy, falešná stopa, odvedení pozornosti, červené světlo, červená, červené maso, červená paprika, Červená karkulka, chňapal, papírování, červené víno, rusovlasý, ryšavý, při činu, vykřičená čtvrť, vidět rudě, zrudnout, zrudnout. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova red

červený

adjective (color)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The red car passed quickly.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Marsu se říká Rudá planeta.

kaštanový

adjective (hair colour: auburn) (barva)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Bridget has red hair.

červená

noun (color) (barva)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My favourite colour is red.

zčervenalý

adjective (cheeks: flushed) (tváře)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Our cheeks were red in the cold air.

krvavý

adjective (figurative (bloody) (přeneseně: revoluce apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The protests evolved into a red revolution.

rudý

adjective (figurative, informal (communist) (komunistický)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The West fought against the "red menace".

Rudý

adjective (Soviet) (sovětský)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Boris fought in the Red Army.

červené oblečení

noun (red clothing)

The woman is wearing red.
Ta žena má na sobě červenou.

červené víno

noun (red wine)

I prefer a red with pasta.
K těstovinám si rád dám červené.

komunista, komunistka

noun (figurative, informal (communist)

Trotsky was a red.

červená

noun (traffic light: stop) (na semaforu)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Please stop on red.
Na červenou prosím zastav.

červené potravinářské barvivo

noun (food colouring)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

červenorůžový

adjective (reddish purple in colour)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

červený jako řepa

adjective (person: flushed)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He turned beet red with embarrassment.

v červených číslech

adjective (figurative (owing money) (být v deficitu)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The company had been in the red for years, but under the new CEO it recovered completely.

nejvyšší stupeň pohotovosti

noun (readiness for emergency)

We've all been on red alert since the last attack.

červená krvinka

noun (red corpuscle: component of blood)

Red blood cells carry oxygen around the body.

červený koberec

noun (long mat laid out for [sb] important)

The red carpet was rolled out ready for the Queen's visit.

výjimečné zacházení

noun (figurative (preferential treatment)

Our suppliers gave us the red carpet treatment when we visited their factory.

Červený kříž

noun (medical relief agency) (mezinárodní organizace)

The Red Cross is frequently the first relief agency to operate in war-torn areas.

rudý prapor

noun (communist symbol) (symbol komunismu)

The red flag no longer flies over the Kremlin.

výstražný praporek

noun (figurative (danger sign) (přeneseně)

Drinking more than four beers every evening is a definite red flag for alcoholism.

červený hadr

noun (figurative (provocation) (přeneseně: provokace)

His constant complaining was acting as a red flag to me.

zrzavé vlasy

noun (auburn or ginger hair)

falešná stopa

noun ([sth] deliberately misleading)

Agatha Christie used red herrings in her books to keep readers guessing.

odvedení pozornosti

noun ([sth] drawing attention from main issue)

All that show of charm was just a red herring to distract us from his evil plan.

červené světlo

noun (traffic light indicating stop) (semafor)

You should always stop at the red light.

červená

noun (figurative (signal not to act) (přen.: signál zastavit, skončit)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The building project got a red light from the town planners.
Stavba dostala červenou (or: stopku) od pracovníků územního plánování.

červené maso

noun (steak, lamb, etc.)

Red meat generally has a stronger flavour than white meat.

červená paprika

noun (vegetable: capsicum)

Technically speaking, red peppers are actually fruits, not vegetables. My wife says I use too much red pepper when I make chili.

Červená karkulka

noun (fairytale character) (pohádková postava)

The wolf disguised itself as Red Riding Hood's grandmother.

chňapal

noun (large pink fish) (ryba)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Red snapper is such a popular fish that it is endangered in many parts of the world.

papírování

noun (figurative, informal (bureaucracy) (urážl.: byrokracie)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Prepare yourself for a lot of red tape when buying a house in Italy.

červené víno

noun (alcoholic drink made from grapes)

Red wine is supposedly good for the heart if drunk in moderation. Would you care for a glass of red wine?

rusovlasý, ryšavý

adjective (having red hair)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I met the cutest red-haired boy yesterday!

při činu

adverb (figurative (in the act of committing a crime) (přistižený)

The shoplifter was caught red-handed as he stuffed items into his pockets. The police nabbed the men red-handed with a hefty bag of heroin.

vykřičená čtvrť

noun (part of town frequented by prostitutes)

vidět rudě

verbal expression (figurative (get angry) (přeneseně)

When he insulted my girlfriend I saw red and hit him.

zrudnout

intransitive verb (informal (blush)

Audrey turned red when her 3-year-old son vomited over the bus driver. His compliments made her face turn red.

zrudnout

intransitive verb (informal (go red in the face)

Harry turned red with anger when he saw the scratch down the side of his new car.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu red v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova red

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.