Co znamená bows v Angličtina?

Jaký je význam slova bows v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat bows v Angličtina.

Slovo bows v Angličtina znamená uklánět se, uklonit se, poklonit se, podrobit se, podvolit se, úklon, luk, ohyb, záhyb, smyčec, mašle, příď, ohnout se, sklopit, sklonit, přinutit, vnutit, způsobit hrbení, poklonit se, uklonit se, odstoupit, odporoučet se, luk a šíp, motýlek, formální, s nohama do x, s nohama do x, uklonit se. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova bows

uklánět se

intransitive verb (nod, lean forward in greeting)

Instead of shaking hands, people in some Asian cultures prefer to bow.
Místo podávání rukou se lidé v některých asijských kulturách raději uklánějí.

uklonit se, poklonit se

(gesture respectfully)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
"Your majesty," said the man as he bowed to the Queen.
„Vaše Výsosti,“ pronesl mladík a uklonil se (or: poklonil se).

podrobit se, podvolit se

(figurative (yield)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The director bowed to the parents' demands and retracted his new policy.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Ministr ustoupil tlaku veřejného mínění a rezignoval.

úklon

noun (greeting: inclined head, body)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The courtiers' bows showed deference to the king.
Musíte udělat úklon, potkáte-li krále.

luk

noun (weapon: fires arrows)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
A hunter's bow is often made of flexible wood.
Lovecké luky jsou často vyráběny z pružného dřeva.

ohyb, záhyb

noun (curve, bend)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
This branch has a very pronounced bow to it.
Tahle větev má výrazný ohyb.

smyčec

noun (rod for a stringed instrument)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The violinist takes good care of her bow.
Houslistka se dobře stará o svůj smyčec.

mašle

noun (decorative ribbon)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
After they wrapped the present, they put a bow on it.
Když zabalili dárek, ozdobili ho mašlí.

příď

noun (front of a ship) (lodi)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The passengers gathered in the bow of the ship.

ohnout se

intransitive verb (curve downwards)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The tree branch bowed under the weight of the snow.

sklopit, sklonit

transitive verb (lower: your head) (hlavu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The parishioners bowed their heads in prayer.

přinutit, vnutit

transitive verb (force to submit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The dictator bowed the people to his will.

způsobit hrbení

transitive verb (usually passive (cause to stoop)

He walks with a stoop, bowed by age.

poklonit se, uklonit se

phrasal verb, intransitive (bend, kneel in respect)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She was asked to bow down in front of a statue of their god.

odstoupit, odporoučet se

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (withdraw)

Williams had to bow out of the race after suffering a leg injury.

luk a šíp

noun (archery: weapon)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The crossbow replaced the bow and arrow as a weapon.

motýlek

noun (bow-shaped necktie) (k obleku)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Alan was wearing a bow tie.

formální

noun as adjective (dinner, etc.: formal)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He's been invited to a bow-tie dinner.
Byl pozván na formální večeři.

s nohama do x

adjective (bandy, with legs bending outwards)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Look at the way that woman walks; she's bowlegged. Children are naturally bow-legged until the age of three.

s nohama do x

adverb (with legs bending outwards)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The cowboys in old movies always walk bowlegged.

uklonit se

verbal expression (bow for applause) (poděkovat za potlesk)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
At the end of a play it's customary for the actors to take a bow at the front of the stage.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu bows v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.