Co znamená boy v Angličtina?

Jaký je význam slova boy v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat boy v Angličtina.

Slovo boy v Angličtina znamená chlapec, kluk, hoch, chlapec, kluk, hoch, syn, kluci, mužský, Ty jo!, Páni!, Panebože!, služebník, sluha, nezbedné dítě, drsňák, poslíček, skaut, slušňák, uklízeč stolů, kostelní sborista, kluk, muž pod vlivem matky, mládenec, pážecí účes, skaut, teenager. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova boy

chlapec, kluk, hoch

noun (young man)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There are two boys riding their bikes outside.
Venku jezdí na kole dva kluci (or: chlapci).

chlapec, kluk, hoch

noun (male child)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There are two boys riding their bikes outside.
Venku jezdí dva chlapci (or: kluci) na kole.

syn

noun (son)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
My boy takes after his mother.
Můj syn je po své matce.

kluci

plural noun (informal (male friends) (kamarádi)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
I'm going out for a drink with the boys.
Jdu s klukama na drink.

mužský

noun as adjective (informal (male)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Is that a boy dog or a girl dog?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Je to mužská toaleta?

Ty jo!, Páni!, Panebože!

interjection (surprise, exhaustion) (překvapení)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Boy, it's hot out today!
Páni! Dneska je ale vedro!

služebník, sluha

noun (dated, offensive (male servant)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Bring me my slippers, boy.

nezbedné dítě

noun (male child: naughty)

My little Jimmy is being such a bad boy lately, I just don't know what to do.

drsňák

noun (figurative, slang (man: rebel) (neformální)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I'm always attracted to the bad boys.

poslíček

noun (US (young male porter at a hotel) (hotelový)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Did you remember to tip the bellboy for bringing your luggage up to your room?

skaut

noun (member of boys' youth group)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Both of my brothers were boy scouts.

slušňák

noun (US, figurative, informal (male: virtuous) (hovorový výraz)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He always had this squeaky-clean boy scout image.

uklízeč stolů

noun (US (restaurant employee who clears tables) (v restauraci)

A busboy is employed to do menial tasks in a restaurant. I mistakenly gave the tip to the bus boy instead of the waitress.

kostelní sborista

noun (young male choral singer)

Randy was a choirboy for seven years at his church.

kluk

noun (young male child)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I've known you ever since you were a little boy!

muž pod vlivem matky

noun (informal, pejorative (man overly attached to his mother)

Tim's mother has him tied to her apron strings; he's become a mama's boy.

mládenec

noun (attendant at wedding: male child) (doprovází nevěstu jako družička)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

pážecí účes

noun (US (female hair style)

skaut

noun (member of boys' youth group)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Matthew is a scout.

teenager

noun (male aged between 13 and 19) (hovorový výraz)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu boy v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.