Co znamená buses v Angličtina?

Jaký je význam slova buses v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat buses v Angličtina.

Slovo buses v Angličtina znamená autobus, sběrnice, dopravit autobusem, jet autobusem, cestovat autobusem, integrovat, sklízet nádobí, řidič autobusu, autobusová společnost, autobusová linka, autobusové nádraží, autobusová zastávka, uklízeč stolů, autobusem, doubledecker, prováhat, nestihnout autobus, školní autobus, USB. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova buses

autobus

noun (passenger vehicle)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There is a bus leaving for London at three o'clock.
Ve tři hodiny odjíždí autobus do Londýna.

sběrnice

noun (computer: connector) (signálový vodič)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
This computer has a completely redesigned bus for faster data transfer.
Tento počítač má kompletně předělané sběrnice, aby se data přenášela rychleji.

dopravit autobusem

(convey by bus) (někoho někam)

The kids were bussed to the park for the trip.
Děti byly na výlet do parku dopraveny autobusem.

jet autobusem, cestovat autobusem

intransitive verb (travel by bus)

We bussed into town for the concert.
Na koncert jsme do města jeli autobusem.

integrovat

transitive verb (US (school: racial integration) (ve škole z rasových důvodů)

Children were bused to schools outside their own neighborhoods in an effort to desegregate.

sklízet nádobí

transitive verb (US (restaurant: clean tables) (ze stolů v restauraci)

Mark's first job was busing tables at a diner; now he is a chef.

řidič autobusu

noun ([sb] employed to drive a bus) (muž)

The bus driver stopped to pick up a passenger.

autobusová společnost

noun (company that runs buses)

The bus line operates 15 buses and employs 18 drivers.

autobusová linka

noun (itinerary of a city bus)

This bus line goes past the hospital and the railway station. The bus route was changed due to road construction.

autobusové nádraží

noun (coach terminal)

I arrrived at the bus station at 6 o'clock.

autobusová zastávka

noun (where bus takes on passengers)

Three passengers were waiting at the bus stop.

uklízeč stolů

noun (US (restaurant employee who clears tables) (v restauraci)

A busboy is employed to do menial tasks in a restaurant. I mistakenly gave the tip to the bus boy instead of the waitress.

autobusem

adverb (travel or transport: on a bus)

Amy usually travels to work by bus.

doubledecker

noun (colloquial (bus with two levels) (typ autobusu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

prováhat

verbal expression (informal, figurative (lose opportunity)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You seriously missed the bus when you didn't ask Jane to the dance.

nestihnout autobus

verbal expression (fail to catch bus)

I was late to work because I missed the bus.

školní autobus

noun (vehicle transporting schoolchildren)

School buses are usually painted yellow in the U.S.

USB

noun (initialism (Universal Serial Bus)

Does this device support USB?

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu buses v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.